Registrul operatorilor intracomunitari intră în vigoare la 1 august 2010

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) precizează, în baza normelor metodologice în vigoare, care sunt persoanele ce trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, care intră în vigoare la data de 1 august 2010.

În cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv a celor în comandită pe acţiuni, care au sediul activităţii economice în România, în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, se va prezenta doar cazierul judiciar al administratorilor, deci nu şi pe cel al asociaţilor.

Instituţiile publice, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia prezentării cazierului judiciar, în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.

În baza normelor metodologice în vigoare, în cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România, prin asociaţi şi administratori se înţeleg numai asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la care se referă MFP, au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, în materia TVA şi accize, la data de 23 iulie 2010.
Registrul operatorilor intracomunitari se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare. Este una dintre măsurile adoptate de Guvern în vederea combaterii evaziunii fiscale şi prevede obligativitatea înregistrării pentru a putea efectua operaţiuni intracomunitare, înainte de realizarea acestora.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata