S- a lansat Pactul Naţional pentru Ecologie

Un Pact Naţional pentru Ecologie reprezintă o oportunitate de a răspunde în mod pozitiv aspiraţiilor pentru o viaţă mai buna şi, în acelaşi timp, necesită o abordare colectivă care să implice autorităţile publice de la toate nivelurile de guvernanţă (inclusiv oraşe şi comune), reprezentanţii sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţii mediului academic şi cetăţenii. Participarea activă a cetăţenilor şi încrederea acestora sunt de o importanţă capitală pentru ca politicile să funcţioneze şi să fie acceptate.

Iar corona-virusului a scos în evidenţă vulnerabilităţile societăţii, arătându-ne cât de importantă este restabilirea echilibrului între activitatea umană şi mediul înconjurător.

Partidului Ecologist Român, in centrul preocupărilor  care se circumscriu respectului pentru natură, se găseşte necesitatea elaborării unei noi strategii pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării poporului şi pentru creşterea competitivităţii economice a României.

Pactul National pentru Ecologie trebuie să pună oamenii pe primul plan, urmărind să protejeze sănătatea şi bunăstarea populaţiei în contextul protejării, conservării şi consolidării capitalului natural al României.

Asadar, Pactul Naţional pentru Ecologie va trasa o nouă strategie de creştere durabilă, menită să stimuleze economia, să îmbunătăţească calitatea vieţii oamenilor şi să asigure protejarea naturii luând în considerare:
1. (a) eficienţa şi rentabilitatea economică; 2. (b) competitivitatea economiei; 3. (c) cele mai bune tehnologii disponibile; 4. (d) eficienţa energetică; 5. (e) necesităţile şi oportunităţile în materie de investiţii;

Partidul Ecologist Român invită toţi cetăţenii şi toate părţile interesate să participe la realizarea unui Pact Naţional pentru Ecologie, să se angajeze într-o dezbatere amplă, care să conducă la identificarea celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii atât pentru generaţiile de azi, cât şi pentru cele de mâine, şi să pună bazele unui mediu economic modern, într-o economie competitivă şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Instituţiile de învăţământ, universităţile şi Academia Română, sunt cele mai în măsură să faciliteze dialogul cu întreaga comunitate şi cu mediul de afaceri, pentru stimularea schimbării mentalităţii societăţii, absolut necesară pentru o dezvoltare sustenabilă şi ecologică.

Sursa: Agerpres
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata