Sărbători religioase – 4 aprilie

Ortodoxe

Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima şi Platon (Denie — Acatistul Bunei Vestiri)

Greco-catolice

Sf. m. Teodul şi Agatopod; Cuv. Gheorghe şi Iosif Imnograful

Romano-catolice

Sf. Isidor, ep. înv.

Sfântul Cuvios Iosif Imnograful, pomenit în calendarul creştin creştin ortodox la 4 aprilie, era din insula Siciliei, din părinţi dreptcredincioşi, fiind un copil blând şi dăruit din fire, care a avut parte de o educaţie deosebită.

După ocuparea Siciliei de către saracini, tânărul Iosif a ajuns la Tesalonic unde, a intrat în mănăstirea Mântuitorului, numită Latomus, făcându-se călugăr şi ducând o viaţă de mare asprime. A avut fericirea de a vieţui, în această mănăstire, împreună cu Sfântul Grigorie Decapolitul, care l-a primit ca ucenic al sau.

În urma morţii Sfântului Grigore, Sfântul Cuvios Iosif s-a retras în unul din schiturile zidite de el unde, plin de harul lui Dumnezeu, a început să scrie cântări bisericeşti şi pesne de canoane.

În timpul împăratului iconoclast Teofil s-a dezlănţuit cea din urmă prigoană împotriva Sfintelor icoane, care i-a pricinuit Sfântului Iosif grele suferinţe. Pentru îndrăzneala mărturisirii în cinstea Sfintelor icoane, a fost surghiunit în Cherson, de unde nu a putut să se întoarcă, decât după moartea împăratului (842), la chemarea Sfintei Împărătese Teodora, soţia împăratului, care, încetând prigoana, a reaşezat credinţa ortodoxă în toate drepturile ei.

Denia Acatistului Bunei Vestiri sau Slujba Imnului Acatist este oficiată în fiecare an, vineri seara, în săptămâna a V-a a Postului Sfintelor Paşti.

Acatistul Bunei Vestiri sau al Maicii Domnului, care se citeşte în cadrul Deniei din această seară, este cel mai vechi acatist imnografic, care s-a păstrat în întregime în cărţile de ritual (Ceaslov şi Triod). Acesta este expresia deosebit de frumoasă a poeziei liturgice. Acatistul Bunei Vestiri a servit ca model pentru numeroase imnuri liturgice alcătuite mai târziu în cinstea sfinţilor sau a unor sărbători care, deşi iau forma şi extensiunea condacelor mai vechi, nu se mai numesc condace, ci acatiste.

Împreună cu acatistul se cântă Canonul Bunei Vestiri, alcătuirea Sfântului Iosif Imnograful, care-i împrumută unele expresii şi îi este asemănător prin formă. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata