Sărbători religioase – 6 august

Ortodoxe

Schimbarea la Față a Domnului (Dezlegare la pește)

Greco-catolice

Schimbarea la Față a Domnului Nostru Iisus Hristos

Romano-catolice

Schimbarea la Față a Domnului; Fer. Octavian, ep.

Praznicul Schimbării la Față este sărbătorit în Biserica Ortodoxă la 6 august.

Înainte de momentul jertfei pe cruce pentru păcatele oamenilor, Mântuitorul Hristos a plecat în Cezareea, pe muntele Taborului, unde a fost urmat de ucenicii săi și de popor.

Lăsându-i pe aceștia la poalele muntelui, Iisus i-a luat cu sine doar pe Petru, Iacob și Ioan. Acolo, pe când se ruga, Hristos s-a schimbat la față, strălucind cu slava dumnezeirii Sale: „Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17; 1-8). În acel moment, ucenicii L-au văzut în adevărata Sa înfățișare: Dumnezeu, căci strălucea ca soarele, și Om, căci avea un veșmânt. Umanitatea Lui era atât de pătrunsă de dumnezeire, încât veșmântul și trupul Său au strălucit ca lumina.

Pe muntele Tabor, Hristos S-a arătat apostolilor în adevărata Sa ipostază de Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Lumina în care S-a arătat era harul dumnezeiesc, iubirea veșnică a lui Dumnezeu. Pentru ca ucenicii să poată vedea pe Iisus în lumina Sa necreată, ei înșiși au fost pătrunși de această lumină, de acest har. Numai astfel au putut vedea cu ochii trupești lumina dumnezeirii.

Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe afirmă că, de fapt, nu Hristos a fost Cel care S-a schimbat la față, ci schimbarea s-a petrecut în apostoli, deschizându-li-se ochii minții și văzându-L așa cum de fapt era încă de la Întrupare. În Persoana Sa, natura divină a întrepătruns natura umană în momentul Întrupării. La rugăciunea Lui de pe Tabor, s-a produs o schimbare în apostoli, văzându-L cum era în realitate.

După cum, acceptând Botezul, Hristos a anticipat răscumpărarea tuturor și prin Învierea Sa, a deschis calea Învierii tuturor, tot așa, transfigurându-se pe Tabor, a dat oamenilor posibilitatea de transfigurare și îndumnezeire. Orice om, prin credință, rugăciune, practicarea Tainelor Bisericii și prin fapte bune față de semenii săi, se poate umple, pe măsura curăției sale sufletești, de această lumină dumnezeiască, care este iubirea lui Dumnezeu.

La Schimbarea la Față, S-a arătat din nou Sfânta Treime: norul care învăluise pe apostoli era Duhul Sfânt, iar glasul care a vorbit din acest nor era Dumnezeu Tatăl. Porunca Tatălui „de El să ascultați!” reprezintă calea pe care oamenii trebuie să meargă în viață, după cum Iisus Însuși a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata