Tinerii fermieri şi întreprinderile procesatoare pot solicita, în iunie, fonduri europene nerambursabile

Tinerii fermieri şi întreprinderile procesatoare vor putea depune noi cereri de finanţare europeană nerambursabilă, în perioada 1 – 30 iunie 2010, suma totală alocată pentru finanţarea proiectelor cifrându-se la 220 de milioane de euro, potrivit datelor anunţate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).

APDRP a deschis în luna iunie o nouă sesiune de depunere de cereri de finanţare pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” şi pentru măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Suma alocată pentru finanţarea proiectelor care pot fi depuse în această sesiune este de 50 de milioane de euro pentru măsura 112, respectiv 170 de milioane de euro pentru măsura 123.

Sprijinul nerambursabil acordat în cadrul măsurii 112 este de maxim 25.000 de euro pentru un tânăr fermier, iar pentru finanţarea unui proiect aferent măsurii 123 sprijinul maxim nerambursabil este de trei milioane de euro.

Potrivit APDRP, termenul limită pentru depunerea proiectelor în cadrul acestei sesiuni, pentru ambele măsuri de finanţare, este data de 30 iunie, ora 12.00. Cererile de finanţare pentru proiectele de investiţii se depun la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP pe raza cărora se realizează investiţia.

Pentru a fi selectat spre finanţare, proiectul pentru care se solicită finanţare trebuie să acumuleze puncte, conform criteriilor de selecţie menţionate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri de finanţare în parte. Procedura de selecţie şi documentele de informare pentru depunerea proiectelor sunt afişate pe pagina oficială de internet a APDRP sau pot fi obţinute gratuit de la sediile APDRP din fiecare regiune, judeţ, precum şi din Bucureşti.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE, este situată pe teritoriul ţării şi este înregistrată în Registrul fermelor şi Registrul agricol.

Potrivit APDRP, beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice înregistrate în baza legislaţiei din România ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi. Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) se acordă fonduri europene nerambursabile pentru investiţii private şi publice, în vederea dezvoltării satelor din România.

Banii disponibili, respectiv fondurile nerambursabile, pentru realizarea acestui program depăşesc 10 miliarde de euro. Din aceştia, peste opt miliarde de euro sunt bani alocaţi României de Uniunea Europeană, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, restul provenind de la bugetul naţional.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata