Cererile de despăgubiri pentru pagubele cauzate de secetă în agricultură trebuie depuse la APIA până pe 30 noiembrie 2015

Producătorii agricoli care vor să beneficieze de scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de seceta severă în perioada aprilie-septembrie 2015 trebuie să depună o cerere în acest sens la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până pe data de 30 noiembrie 2015, se arată într-un comunicat al APIA.

 Plățile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe.

Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat pentru producătorii persoane fizice sunt de 280 de lei/hectar la porumb boabe, 285 de lei/hectar la floarea-soarelui, 335 de lei/hectar la soia, 1.130 de lei/hectar la cartof, 600 de lei la sfeclă de zahăr, 1.490 de lei/hectar la legume de câmp, 225,5 de lei/hectar la plante de nutreț, 50 de lei/hectar la pășune și 75 de lei/hectar la fâneață.

Pentru persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, cuantumurile maxime sunt duble față de cele pentru persoane fizice, la toate culturile.

Schema a fost aprobată recent de Guvern prin Ordonanță de Urgență și este destinată producătorii agricoli care își desfășoară activitatea în producție agricolă primară, respectiv: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare; producători agricoli persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Pentru a beneficia de aceste ajutoare, producătorii trebuie să dețină proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada 1 aprilie 2015 — 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență, semnat de membrii comisiei și în care să fie înscrise cel puțin informații privind cultura, suprafață calamitată, precum și procentul de calamitare de peste 30% și să fie înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

‘Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declarați de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ’, se menționează în comunicat. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata