Casa Naţională de Pensii Publice va recupera 1,82 milioane lei din indemnizaţiile calculate greşit

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) are de recuperat de la beneficiari suma de 1,82 milioane lei din indemnizaţiile calculate greşit pentru revoluţionari şi soţii supravieţuitori şi a dispus totodată începerea cercetării administrative a celor responsabili, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) remis vineri, 8 iunie.

În perioada 24 aprilie – 4 mai 2012, o echipă a Corpului de Control al ministrului Muncii a efectuat o verificare a activităţii CNPP, vizat fiind, în primul rând, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru revoluţionari, acordate conform Legii nr. 341/2004, şi a indemnizaţiilor pentru soţul supravieţuitor, acordate conform Legii nr. 578/2004.

Corpul de Control a constatat că, în perioada ianuarie 2011 – martie 2012, CNPP a aplicat în mod eronat prevederile art. 10, alin (1) din Legea 285/2010, privind majorarea cu 15% a indemnizaţiilor pentru revoluţionari şi a celor pentru soţii supravieţuitori, în sensul că a reîntregit cuantumul acestor indemnizaţii la valoarea din iulie 2010 (dată la care acestea au fost diminuate cu 15%), în loc să aplice majorarea de 15% la cuantumul din luna octombrie 2010 al acestor indemnizaţii (aşa cum prevedea Legea nr.285/2010).

Aplicarea defectuoasă a prevederilor legale a condus la situaţia în care există un debit de recuperat de aproximativ 1,82 milioane lei din care indemnizaţia pentru revoluţionari însumează circa 1,25 milioane lei, iar indemnizaţia pentru soţul supravieţuitor – aproximativ 576.000 lei. Cei aproximativ 200.000 de beneficiari ai indemnizaţiei pentru soţul supravieţuitor vor returna lunar circa 2,76 lei/persoană, în timp ce 16.000 de revoluţionari vor restitui în medie, pe lună, 77,9 lei/persoană.

Totodată, a fost dispusă urgentarea emiterii deciziilor de debit pentru recuperarea eşalonată a sumelor încasate necuvenit, cu respectarea termenului general de prescripţie (36 luni), precum şi instituirea la nivelul CNPP a unui sistem de monitorizare a stadiului de recuperare a respectivelor debite.

Trimestrial, CNPP va transmite MMFPS o informare asupra stadiului de recuperare a acestor debite. Urmează să fie identificate măsuri administrative de natură să evite aplicarea eronată a actelor normative şi să asigure întărirea controlului managerial bazat pe proceduri unitare de lucru.

În ceea ce priveşte responsabilitatea persoanelor implicate în modul de calcul al indemnizaţiilor, controlul a stabilit că angajaţii din cadrul CNPP care aveau responsabilitatea elaborării instrucţiunilor şi normelor tehnice şi metodologice de aplicarea a dispoziţiilor legale nu au emis nici o normă sau orice alte instrucţiuni cu privire la aplicarea acestei legi, ceea ce a condus la un mod de calcul eronat.

Ca urmare, s-a dispus începerea cercetării administrative a celor responsabili, cu privire la nerespectarea atribuţiilor din fişa postului, referitoare la emiterea de note tehnice şi instrucţiuni pentru prevederile Legii 285/2010.

CNPPindemnizatiipensiipensionari
Comentarii (0)
Adaugă comentariu