NOUTATI LEGISLATIVE – 26 iunie (0425)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 425 din 26.06.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete,hotarâri si alte acte:

¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE
– Decizia nr. 268 din 22 martie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedure fiscala
– Decizia nr. 370 din 26 aprilie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 si art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– M.64.    –  Ordin al ministrului apararii nationale privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului consultativ al sefului Statului Major General
– M.65.    –  Ordin al ministrului apererii nationale pentru abrogarea Ordinului ministrului apererii nationale nr. M.41/2012 privind metodologia de acordare a gradelor si inaintare In grad a cadrelor militare in rezerve si in retragere, pe timp de pace
– 601. –  Ordin al ministrului sanatatii privind stabilirea modului de acordare a audientelor in cadrul Ministerului Senatatii
– 1.068. –  Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea accepted’ amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia Internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritima Internationale prin Rezolutia MSC.309(88) a Comitetului de Siguranta Maritime din 3 decembrie 2010
– 4.301. –  Ordin al ministrului educatiei, cerceterii, tineretului si sportului, interimar, pentru aprobarea listei naminale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financier Tn vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2012

¤ ACTE ALE AUTORITATI I ELECTORALE PERMANENTE
– 9.    –  Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor
electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus OA la finalul zilei de 25 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

decretehotarari de guvernlegilegislatieMonitorul Oficialnorme de aplicareNOUTĂŢI LEGISLATIVEordonante de urgenta
Comentarii (0)
Adaugă comentariu