ASF: RAPORT PRIVIND STABILITATEA PIEȚELOR FINANCIARE NEBANCARE

24

Anul 2020 a fost marcat de evoluții și provocări nemaiîntâlnite în istoria recentă, ca urmare a izbucnirii crizei sanitare actuale. Într-un cadru global caracterizat de un grad sporit de incertitudine, capacitatea de adaptare la schimbările structurale rapide a reprezentat o reală provocare atât din perspectiva companiilor, cât și a Autorităților implicate în reglementarea și supravegherea piețelor financiare.

În acest context, Autoritatea de Supravegherea Financiară a dovedit flexibilitate în politicile și strategiile promovate și adaptabilitate la noile condiții socio-economice, demarând încă de la începutul crizei o serie de analize interne. Reducerile de taxe, prorogarea unor termene de depunere a raportărilor către Autoritate, depunerea raportărilor și corespondenței doar în format electronic au fost doar o parte dintre soluțiile pe care ASF le-a implementat pe parcursul anului 2020.

Piețele financiare nebancare supravegheate de Autoritate, esențiale pentru buna funcționare a sistemului financiar din România, oferind surse alternative de finanțare, economisire și protecție împotriva unei largi varietăți de riscuri, au dovedit reziliență în fața șocurilor induse de criza sanitară actuală, la nivelul agregat al celor trei sectoare supravegheate, fiind în continuare respectate cerințele de prudențialitate.

Piața de capital din România a înregistrat, în general, o dinamică pozitivă începând din a doua parte a anului 2020, după episoadele de volatilitate ridicată din prima jumătate a anului, tendință manifestată și în cazul piețelor de capital din regiune. Deși apariția vaccinului, urmată de implementarea unor campanii extinse de vaccinare au condus la reducerea tensiunilor pe piețele financiare nebancare, asistăm în continuare la posibilitatea creșterii riscului sistemic, pe fondul unei decuplări dintre piețele financiare și economia reală.

În ceea ce privește piața asigurărilor din România, Autoritatea de Supraveghere Financiară a intensificat activitatea de supraveghere și control, în virtutea obiectivelor fundamentale ale Autorității legate de asigurarea stabilității financiare a piețelor supravegheate și protecția consumatorilor. Procesele de supraveghere și control au condus la identificarea unor nereguli în activitatea desfășurată în cadrul unor societăți de asigurare, ASF dispunând, în acest sens, măsuri de corectare a deficiențelor. Mai mult, în cazul unui asigurător, abaterile grave de la prevederile legale au atras instituirea de către Autoritate a unor măsuri proporționale cu faptele și neregulile constatate, inclusiv prin desemnarea Fondului de Garantare a Asiguraților în calitate de administrator temporar, în vederea înlocuirii organului de conducere a societății.

În sistemul pensiilor private din România, riscurile se mențin la un nivel scăzut, datorită
mecanismelor eficiente de funcționare și a cadrului legislativ, ce contribuie la reducerea riscurilor de solvabilitate și a riscurilor de piață, inclusiv prin setarea unor limite investiționale pe clase de active și emitenți, determinând astfel constituirea unor portofolii prudente și sigure.

Anul 2020 și începutul lui 2021 au reprezentat o perioadă în care au fost resimțite mai acut consecințele fenomenului de contagiune economică și gradul ridicat de interconectare între piețele financiare globale, ceea ce a impus necesitatea adaptării rapide la schimbările structurale survenite, reprezentând totodată și o ocazie de redefinire a modului de administrare a activităților economice.

În acest context, Autoritatea de Supraveghere Financiară a implementat o serie de schimbări necesare în vederea dezvoltării sănătoase și durabile a piețelor, determinate atât de riscurile exogene sistemului financiar nebancar generate de criza sanitară actuală, cât și de deficiențele identificate pe parcursul derulării activității de supraveghere și control din cadrul ASF.
Măsurile instituite de Autoritatea de Supraveghere Financiară atât în anul precedent, cât și în prima jumătate a anului 2021 au venit în sprijinul asigurării obiectivelor strategice ale Autorității referitoare la stabilitatea financiară a piețelor supravegheate și protecția consumatorilor de servicii financiare nebancare.

În continuare, principalele direcții de acțiune ale Autorității sunt menite să susțină dezvoltarea sustenabilă a sistemului financiar nebancar, asigurând buna funcționare a acestuia, în acord cu cele mai bune practici promovate de către autoritățile naționale și europene.
Prof. univ. dr. Nicu MARCU – Președinte – Autoritatea de Supraveghere Financiară

Întregul RAPORT PRIVIND STABILITATEA PIEȚELOR FINANCIARE NEBANCARE poate fi accesat AICI.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata