OTP Bank România anunţă rezultatele financiare pentru primul trimestru din 2018

  • Profit net de 22,5 milioane lei (1,5 miliarde HUF) în primul trimestru din 2018;
  • Volumul creditelor performate a crescut cu 12% de la an la an, susținut de creditele de consum și creditarea clienților IMM.

OTP Group anunță rezultatele financiare pe primul trimestru din 2018. Conform raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, ajustate în conformitate cu standardele de raportare ale Grupului, OTP Bank România a înregistrat un profit ajustat după impozitare de 22,5 milioane lei (1,5 miliarde HUF). Acesta este cel mai mare profit trimestrial de până acum, cu o creștere de 18% față de rezultatele din 2017 și un avans de 60% față de trimestrul precedent, susținut și de reluarea provizioanelor.

Profitul operațional a scăzut cu 34% de la an la an, ca urmare a unui venit total cu 5% mai mic și a creșterii costurilor operaționale cu 15%. La nivel trimestrial, cheltuielile operaționale s-au moderat cu 6%. Atât cheltuielile cu personalul, cât și costurile de amortizare au scăzut cu 14%. În cadrul cheltuielilor administrative, au scăzut și costurile de marketing și onorariile experților.

Venitul net din dobânzi s-a erodat cu 2% de la an la an. Ratele interbancare mai mari au avut un impact negativ asupra costurilor de finanțare, dar banca a reușit să realizeze un venit net din dobânzi cu 41% mai mare decât în trimestrul al patrulea din 2017. Corecția contabilă din T4 a avut, de asemenea, un impact negativ asupra marjei nete a dobânzii, care a scăzut cu 42 pp. de la an la an. În cadrul costurile totale de risc din T1, s-a înregistrat o reluare a provizioanelor de 1,5 milioane lei (0,1 miliarde HUF), ca rezultat al reducerii nivelului liniei „Alte cheltuieli de risc”. Volumul creditelor cu DPD90+ ajustat la cursul de schimb valutar a continuat să scadă cu 44,9 milioane lei (3 miliarde HUF) în T1 din 2018, indus de creditele ipotecare și expunerile corporate neperformante mai scăzute. În cursul trimestrului întâi, credite neperformante în valoare de 104.8 milioane lei (7 miliarde HUF) au fost vândute / scoase din evidențele contabile. Rata DPD90+ a scăzut la 11,4% (-6,3 pp. de la an la an și cu -2,1 pp. de la trimestrul la trimestru). Volumul creditelor depreciate – stadiul  3, conform reglementărilor IFRS 9, s-a ridicat la 1.251 milioane lei (84 miliarde HUF) la sfârșitul trimestrului unu (15,6% din totalul creditelor brute). Volumul creditelor performante ajustat la cursul de schimb a crescut cu 12% de la an la an și cu 2% trimestrial. Atât segmentul retail, cât și segmentul corporate au susținut această creștere, cu +9% și +22% anual. În cadrul retail, segmentele credite de consum și IMM-uri au reprezentat motoarele de creștere, în timp ce volumul creditelor ipotecare a crescut cu 3%. În ceea ce privește împrumuturile noi, în T1 creditele ipotecare au crescut cu 34% față de perioda similară din 2017, în timp ce vânzările de credite pentru nevoi personale au crescut cu 16%. Cotele depozitelor ajustate la cursul de schimb valutar au crescut cu 15% anual și cu 7% trimestrial. Creșterea a fost susținută de intrările mai mari la persoanele fizice și corporații.

Ȋn conformitate cu reglementările locale, la sfârșitul lunii martie 2018, activele băncii au înregistrat 9.440,24 milioane lei, iar profitul după impozitare a fost de 12,1 milioane lei. Rata de adecvare a capitalului băncii a fost de 17,64%, ceea ce semnifică o îmbunătăţire de 174pp. față de trimestrul anterior.

OTP Group a înregistrat în primul trimestru al anului 2018 un profit ajustat de 1.187,13 milioane lei (79,3 miliarde HUF), o creștere de 19% de la an la an, în timp ce contribuția non-ungară s-a îmbunătățit substanțial, de la 33% în T1 2017, până la 46% în T1 2018.

Rezultatele complete ale OTP Bank România sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Rezultatele complete ale Grupului sunt disponibile în raportul publicat de OTP Bank Plc:

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/180510_OTP_20181Q_e_final_057.pdf

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata