Beneficiarii de pensii de urmaș au termen până la 25 septembrie 2022 să depună, după caz, o adeverință sau o declarație pe propria răspundere

109

Toți beneficiarii pensiilor de urmaşi, au termen limită data de 25 septembrie pentru a depune o adeverință sau o declarație pe propria răspundere. În cazul în care nu fac acest lucru sumele aferente lunii noiembrie vor fi reținute de la plată.

Astfel, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) atrage atenția elevilor și studenților, beneficiari de pensii de urmaș. Aceștia au termen până la 25 septembrie 2022 să depună, după caz, o adeverință sau o declarație pe propria răspundere.

Termenul limită este 25 septembrie 2022

Astfel, „Elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2022, adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2022 – 2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată.

Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

– să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2022, o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model);

În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2022, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

– să prezinte caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 octombrie 2022, adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2022-2023, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii”, transmite CNPP.

În contextul CNPP, se precizează că, în situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2022 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

Cum se calculează pensia de urmaș?

Din informaţiile CNPP, pensia de urmaş se calculează din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat sau din pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, inclusiv în situațiile în care era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat sau, după caz, din punctajul mediu anual aferent pensiei de invaliditate gradul I, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi.

În contextul procentual, aceasta este 50% pentru un singur urmaş, 75% pentru 2 urmaşi și 100% pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Totodată, o excepție de la regulă în cazul orfanilor de ambii părinţi, unde cuantumul pensiei de urmaș se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş pentru fiecare părinte.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News


Sursa: Capital.ro