ANCOM lansează procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal în servicii poștale

26

ANCOM a publicat luni, pe pagina sa de internet, anunțul de intenție privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale pentru următorii 5 ani.

Orice furnizor de servicii poștale autorizat, care dorește să obțină această calitate, trebuie să depună, în următoarele 30 de zile, o cerere de desemnare împreună cu documentele conexe necesare.

Conform anunțului de intenție lansat astăzi de ANCOM, furnizorul de serviciu universal desemnat urmează să asigure furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024.

Orice furnizor de servicii poştale autorizat să furnizeze serviciile din sfera serviciului universal poate trimite ANCOM o cerere de desemnare până cel târziu la data de 6 noiembrie 2019. Aceasta va fi însoțită de o serie de documente și informații suplimentare precum situaţiile financiare pentru ultimii 3 ani, condițiile de calitate garantate de solicitant, amplasamentul punctelor fixe de acces și de contact deservite de personal și a celor de contact nedeservite de personal, și estimarea costului net maxim aferent furnizării serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea. Modelul cererii de desemnare, informaţiile privind capacitatea tehnică, economică şi financiară, precum şi condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt disponibile integral aici. Documentația poate fi depusă personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau ca înscris în formă electronică, cu semnătură electronică extinsă.

Furnizorii interesați vor depune cerere de desemnare pentru toate categoriile de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal, în vederea furnizării acestora pe întregul teritoriu al României.

Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale având ca obiect trimiteri de corespondență, imprimate și pachete mici, în greutate de până la două kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandată; serviciul de trimitere cu valoare declarată; colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale și serviciul de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecție socială și a documentelor de informare întocmite de Casa Națională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poștale care fac obiectul acestui serviciu. Nu sunt incluse în sfera serviciului universal trimiterile poștale în număr mare (corespondență, imprimate, colete și pachete mici).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata