Benzinăriile din toată țara au fost controlate de Inspecţia Muncii

32

Inspecția Muncii a realizat săptămâna trecută mai multe controale în toată țara. În urma acestor controale, au fost aplicate amenzi de peste 700.000 de lei în urma neconformităților depistate.

În intervalul 15 – 22 iulie s-a desfăşurat Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, conform unui comunicat.

Totodată, a fost verificat și modul de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730.

Astfel, „Pentru neconformităţile depistate în cadrul campaniei de control, inspectorii de muncă au aplicat 1171 de sancţiuni, din care 1009 avertismente şi 162 amenzi, în valoare totală de 702.300 lei. Pentru remedierea neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă, au fost dispuse 786 de măsuri, iar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost dispuse 1038 de măsuri, cu termene de îndeplinire precise.

Măsurile dispuse de inspectorii de muncă au termene concrete de remediere a neconformităţilor constatate, iar aceştia vor monitoriza modul în care angajatorii îndeplinesc măsurile dispuse, la termenele scadente”, a transmis Inspecția Muncii.

Din informaţiile autorităților, campania s-a desfăşurat în toate judeţele şi a vizat toate tipurile de întreprinderi, care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule.

Neregulile constatate de inspectorii de muncă

În contextul acţiunilor, printre neregulile constatate de inspectorii de muncă s-au numărat lipsa evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific, documente neactualizate, precum acela privind protecţia împotriva exploziilor şi certificatul de examinare „in situ”, pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv, neefectuarea verificării periodice a rezistenţei de dispersie a prizelor de împământare sau lipsa instruirii adecvate în domeniul S.S.M. privind atmosferele explozive.

În afirmaţiile sale, „Am coordonat această campanie şi m-am implicat direct în acţiunile de control, însoţind echipe de inspectori de muncă din judeţele Cluj, Bihor şi Maramureş, întrucât verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care sunt expuşi riscurilor de explozie şi incendiu reprezintă o preocupare permanentă a Inspecţiei Muncii.

Aşadar, campania derulată la această categorie de angajatori face parte din Programul cadru de acţiuni pentru anul 2022, iar acţiuni similare care au vizat prevenirea situaţiilor ce pot conduce la producerea de evenimente la angajatorii unde există astfel de riscuri au mai fost desfăşurate şi în anii precedenţi, cele mai recente având loc în anul 2020.

Din punct de vedere al siguranţei, riscul de producere a unor evenimente este legat de faptul că, în activităţile de distribuţie a carburanţilor auto, produsele petroliere comercializate în staţiile de distribuţie pot forma, în combinaţie cu aerul, amestecuri explozive, iar în contact cu surse potenţiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru lucrători, cât şi pentru clienţii prezenţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor.

De asemenea, încălcarea, în domeniul relaţiilor de muncă, a prevederilor privind timpul de muncă şi de odihnă poate genera, pe fondul unei stări de oboseală, situaţii de risc atât pentru lucrători cât şi pentru consumatori, aşa cum un risc crescut îl generează şi utilizarea muncii nedeclarate.

În acest domeniu, cea mai gravă abatere constatată este reprezentată de cele 8 situaţii de muncă nedeclarată, dintre care 3 persoane nu aveau contracte individuale de muncă încheiate. Pe lângă dezavantajele, menţionate de fiecare dată, pe care munca nedeclarată le produce asupra lucrătorilor, de data aceasta, insist asupra unui exemplu clar de inconştienţă a angajatorilor faţă de situaţiile foarte grave pe care le-ar putea produce un lucrător neinstruit din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi faţă de care angajatorul este în imposibilitatea de a-l responsabiliza pentru munca prestată şi pentru eventualele pagube produse sau de a-l cerceta disciplinar”, a explicat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News


Sursa: Capital.ro