Câte controale au fost făcute în luna februarie de inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor?

46

În luna februarie, inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au făcut aproape 11.000 de controale, în cadrul cărora au fost descoperite nenumărate nereguli la operatorii economici și au fost aplicate sancțiuni contravenționale de peste 1 milion de lei.

În perioada de referinţă, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au aplicat, amenzi în valoare de peste un milion de lei unor operatori economici care activează în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală, se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Amenzi de peste 1 milion de lei în februarie

În contextul activităţii, în cursul lunii februarie, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, precum şi a Municipiului Bucureşti, au efectuat 10.820 de controale în unităţile din industria agroalimentară.

Astfel, ca urmare a neregulilor constatate şi încălcării prevederilor legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor s-au aplicat un număr de 148 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.001.400 de lei.

Acţiunile de control au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare şi funcţionare a unităţilor, a modului de întreţinere şi igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condiţiilor de prelucrare şi de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerinţelor de trasabilitate şi a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Ce nereguli au fost descoperite de ANSVSA?

În urma controalelor au fost constatate o serie de neconformităţi, printre care:

– nerespectarea bunelor practici de igienă şi fabricaţie (neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor tehnologice de producţie, lipsa vestiarului şi a grupului sanitar pentru angajaţi, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanţe destinate operaţiunilor de dezinfecţie, neefectuarea operaţiunilor de DDD în condiţiile legislaţiei specifice domeniului alimentar;

– neconformităţi privind întreţinerea şi igiena echipamentului de protecţie sanitară a personalului muncitor);

– probleme privind monitorizarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP; neasigurarea trasabilităţii şi conformităţii produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător);

– neîntocmirea fişelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, neatestarea stării de sănătate a personalului; desfăşurarea de activităţi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, neinformarea privind retragerea produselor neconforme,neanunţarea începerii activităţii comerciale.

În plus, reprezentanţii ANSVSA precizează că, în timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară, s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucţiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2022, urmărindu-se conformitatea produselor alimentare, încadrarea calităţii acestora în limitele maxime admise privind prezenţa de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente.

De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării conformităţii în ceea ce priveşte respectarea criteriilor microbiologice în alimente şi de pe suprafeţe/ustensile de lucru în unităţile de industrie alimentară.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News


Sursa: Capital.ro