CEC Bank ia un împrumut de 1,4 miliarde de lei de la Ministerul Finanțelor Publice

11

În perioada următoare, CEC Bank va iniția demersurile pentru contractarea împrumutului subordonat de 1,4 miliarde de lei aprobat în ședința de guvern pentru a asigura conformarea cu cerințele europene privind capitalizarea băncilor (MREL).

De altfel, acest împrumut subordonat a fost inclus în Planul de Afaceri 2019-2023 care a stat la baza procesului de majorare de capital și care a fost aprobat de Comisia Europeană în 2019, trecând testul investitorului privat prudent.

Din punct de vedere bancar, pentru acest împrumut, CEC Bank va plăti trimestrial dobânzi stabilite la nivelul pieței și îl va rambursa la expirarea termenului de 10 ani, într-o singură tranșă, anunță banca.

Fondurile din acest împrumut îndeplinesc condițiile reglementate pentru încadrarea în categoria fondurilor proprii de nivel II, și se vor adăuga fondurilor proprii ale băncii și permit CEC Bank să-și continue dezvoltarea și să finanțeze economia. Contractarea de împrumuturi subordonate este o practică uzuală pentru conformarea cu cerințele de capital MREL, atât la nivelul băncilor din România (prin împrumuturi subordonate de la băncile mamă), cât și la nivel european.

 

Concret, activele CEC au crescut cu peste 35% în perioada 2019-septembrie 2021, până la 45,15 miliarde de lei, iar banca a finanțat activ economia României: peste 17 miliarde de lei finanțări acordate sectorului privat și peste 5 miliarde lei – finanțare netă acordată sectorului public (în special prin intermediul titlurilor de stat).

Simultan cu procesul de creștere, CEC Bank a demarat un amplu program de modernizare și eficientizare și s-a concentrat pe îndeplinirea indicatorilor din Planul de afaceri aprobat la nivelul Comisiei Europene. În perioada 2019 – septembrie 2021, banca și-a îmbunătățit performanța și a generat un profit net cumulat de 1,05 miliarde de lei, în fiecare an fiind raportate profituri record.

În viitor, CEC Bank intenționează să își asigure necesarul de pasive eligibile pentru acoperirea cerinței MREL prin emisiune de obligațiuni, sursele tradiționale ale băncii constând în depozitele atrase de la clientelă, acestea nefiind eligible pentru scopul menționat. În acest sens, banca a demarat deja primele acțiuni premergătoare pentru accesarea piețelor de capital, prin inițierea discuțiilor cu una dintre cele mai mari agenții de rating de credit și prin punerea bazelor unui viitor birou de relații cu investitorii.

Aşadar, următorii pași sunt obținerea ratingului de credit și aprobarea unui program de tip MTN (Medium Term Note), în baza căruia banca poate realiza emisiuni succesive de obligațiuni.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata