În REVISAL, oamenii vor putea vedea vechimea în muncă precum și alte date legate de activitatea în muncă

Preşedintele României, Klaus Iohannis a semnat decretul prin care românii vor avea acces direct în REVISAL, unde vor putea vedea vechimea în muncă precum și alte date legate de activitatea în muncă.

Astfel, Vineri 20 mai, preșidintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede posibilitatea ca salariații sau foștii salariați să aibă acces online la datele proprii din Registrul general de evidență a salariaților, Revisal.

Ce propune noua lege?

În felul acesta, articolul 34 din Legea nr. 53/2003 din Codul muncii ar fi modificată prin actul normativ. Această schimbare presupune crearea unui cadru legal pentru ca salariaţi şi foştii salariaţi să poată accesa online registrul de evidenţă a salariaţilor cu privire la datele proprii.

Astfel, “Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, nivelul şi specialitatea studiilor absolvite, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării şi data încetării contractului individual de muncă”, conform actului normativ.

Ce drepturi oferă noua lege?

În plus, actul mai prevede și dreptul pentru salariați și a foștilor salariați la vizualizare, descărcare și tipărire a respectivelor date, dar și dreptul la generarea online și descărcarea unui extras din registru.

În contextul legal, “Registrul general de evidenţă a salariaţilor este accesibil online pentru salariaţi/foşti salariaţi, în privinţa datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea unui extras din registru”, prevede legea.

De asemenea, actul normativ stabileşte că “vechimea în muncă şi/sau în specialitate poate fi dovedită şi cu extrasul, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Totodată, actul mai prevede și o metodologie pentru întocmirea acestui Registrul. Condiția principală fiind cea referitoare la accesul online al salariaților sau al foștilor salariați la datele din registru, cât și la datele referitoare la vechimea în muncă și alte date stabilite prin hotărâre dată de Guvern .

Aşadar, “Metodologia de întocmire a Registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările care se efectuează, condiţiile privind accesul online al salariaţilor sau al foştilor salariaţi la datele din registru, inclusiv condiţiile privind dovada vechimii în muncă şi/sau în specialitate, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”, mai stipulează actul normativ.

După 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, se vor stabili și procedurile de acces online ale salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, modalitățile de generare şi descărcare a extrasului, precum şi condiţiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau în specialitate, potrivit dispoziţiilor din cadrul art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, mai stabileşte legea

angajatilegalRevisal
Comentarii (0)
Adaugă comentariu