La examenul de admitere în școlile de poliție, probele sportive sunt notate și luate în calcul la media finală

229

La viitoarele examene de admitere în poliție, fie că vorbim despre studii universitare de licență sau master ori studii postliceale, probele sportive vor fi notate, în funcție de rezultate, și luate în calcul la media finală, potrivit unui ordin al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) apărut vineri.

Astfel,  Ordinul MAI nr. 119/2021, publicat vineri în Monitorul Oficial nr. 824, stabilește că, spre deosebire de regulile de până acum, la admiterea în școlile de poliție, proba sportivă va fi notată și luată în calcul la stabilirea notei finale a candidaților.

Mai exact, corespondența dintre timpii finali realizați la parcurgerea traseulului practic-aplicativ, așa cum este numit oficial, și notele acordate ori calificativele obținute la proba de evaluare a performanței fizice de către candidații la concursul de admitere în școlile MAI este următoarea:

Astfel,  timpul final de peste trei minute și 20 de secunde înseamnă că proba nu a fost promovată, ceea ce duce la descalificarea candidatului nepromovat.

În conformitatea noului ordin MAI, probele de concurs pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal sunt de-acum proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice.

Acestea sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv «Nepromovat», în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este nota 5.

Proba de evaluare a cunoștințelor, pentru 90% din nota maximă, cuprinde:

  • subiecte din disciplinele: limba română – 40% și limbă străină – 15%;
  • subiecte din legislația specifică MAI, precum și instituțiilor politice ale statului – 20%;
  • subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic – 15%.

Diferența până la 100%, respectiv de 10%, este reprezentată de un punct acordat din oficiu.

Nota finală a examenului de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice.

Cu toate că ordinul MAI este deja în vigoare, măsurile de mai sus nu se aplică în sesiunea de admitere la programul de studii universitare de licență, organizat la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ în anul universitar 2021-2022.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News