Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a anunţat că legea bonelor va suferi modificări

Foto: totuldespremame.ro
34

În România, o persoană calificată care intenționează să îngrijească un copil și care îndeplinește criteriile prevăzute de legea actuală (Legea Nr.167/2014) poate să supravegheze un copil NUMAI dacă se înregistrează ca PFA și încheie un contract de prestări servicii cu părinții copilului sau dacă este bonă la o firmă locală.

În prezent, printr-un proiect legislativ inițiat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,  a pus în dezbatere publică în decembrie 2021 sub formă de ordonanță de urgență (OUG) și trimis spre avizare Consiliului Economic și Social, MMSS urmărește să simplifice procedura actuală de angajare a unei bone, prin introducerea posibilității ca părintele copilului să devină angajator și să îi poată încheia bonei un contract de muncă.

În prezent, cetățenii români vor putea încheia un contract de muncă unei bone în felul următor:

 • părintele va înregistra CIM-ul în Revisal, după ce va obține parola Revisal de la inspectoratul teritorial de muncă;
 • părintele se va înregistra la Fisc prin depunerea formularului 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane române și străine care dețin CNP;
 • părintele va atașa la declarația 020 o copie după CIM-ul înregistrat la ITM;
 • părintele va pune declarația 112, în funcție de perioada fiscală aleasă prin formularul 020, potrivit expunerii de motive a proiectului de lege;

În acest context, modificările legislative nu vor viza contractele de prestări de servicii aflate în derulare în momentul în care proiect de lege va intra în vigoare.

De asemenea, Normele Legii 167/2014, adoptate prin HG 652/2017, urmează să fie schimbată în termen de două luni de la intrarea în vigoare a proiectului de lege inițiat de MMSS.

Ce trebuie să cuprindă dosarul personal al bonei?

După ce un părinte, va deveni angajatorul unei bonei, acesta va trebui să-i întocmească un dosar personal, ce va trebui să cuprindă următoarele documente:

 • contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă;
 • certificatul de calificare obținut conform prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților sau diploma, certificatul sau alt titlu de bonă recunoscut sau echivalant conform prevederilor Legii nr. 200/2004;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința medicală care atestă că este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de bonă;
 • raportul de evaluare eliberat în condițiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;
 • adeverința emisă de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului din județul/sectorul municipiului București pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reședința bona, din care să rezulte că nu i-a fost retras atestatul de asistent maternal, dacă avea unul;
 • declarația pe propria răspundere a bonei din care să reiasă că nu a fost decăzută din / nu i-au fost interzise drepturile părintești;
 • certificatul de integritate comportamentală.

Mai mult, dacă contractul de muncă prevede prestarea serviciilor la domiciliul personal al bonei, dosarul personal va trebui să conțină și următoarele documente:

 • adeverința medicală pentru persoana/persoanele cu care locuiește bona din care să reiasă să nu suferă de boli cronice transmisibile sau nu sunt dependenți de substanțe psihotrope, stupefiante, plante ori substanțe psihoactive;
 • declarația pe propria răspundere a bonei că persoanele cu care locuiește nu au suferit o condamnare penală definitivă.
Sursa: Capital.ro
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata