Bolta Rece, de peste 228 de ani „Academia ieşeană de umor şi inteligenţă”

‘Nu întâmplător, localul Bolta Rece a fost cunoscut și sub denumirea de Universitatea vinurilor. În atmosfera plină de intelectualism și prietenie, aici s-au oprit să dezbată chestiuni de cultură, în general, și literatură în special, unele personalități din cercul Junimiștilor, care lansaseră deviza ‘mâncarea-i fudulie, băutura-i temelie’. Memorialistul Petru Rezuș scria că ‘de multe ori, dezbaterile lor începeau pe prispă din Țicău, unde Creangă locuia într-o bojdeucă alături de soția sa, Tinca Vartic, iar apoi continuau într-o cramă periferică din Tătărași, Păcurari, Nicolina sau, de cele mai multe ori, la Bolta Rece, unde era văd bun, iar friptura la fel de rece ca și vinul’, a spus Mihai Valeriu, unul dintre actualii patroni ai localului.

La unele întâlniri de la Bolta Rece, ‘Academia ieșeană de umor și inteligență’, se citeau scrisori primite de unii membri, scrisori care uneori interesau și încălzeau inimile tuturor. Bătălia politică sub formă satirică sau a altor producții literare nu lipsea din arsenalul petrecerilor de la Bolta Rece, după cum spunea, Mircea Dumitrescu: ‘Templu vechi de contemplare/ Ori popas de drumeții/, Oază de înnobilare/  Și de gânduri semeții/ (…) /Boltă Rece, Boltă Rece ! /—Bachus în areopag—/ ‘Vreme vine, vreme trece’/ Cu destinul în zigzag’.

În ‘Condica de prezență’ a localului Bolta Rece, figurează câteva versuri ale unui anonim, încuviințate de toți membrii boltăgii, mai puțin de Vasile Pogor care, aghezmuit de Ion Creangă, declarase solemn că se abține. Versurile sunt semnificative pentru cultura bahică, de petrecere și voie bună: ‘La Junimea se păstra dictonul: /Intră cine poate, rămâne cine vrea ! /La Bolta Rece e consemnul/ Intră cine vrea, rămâne cine bea!’

Unul dintre fondatorii Junimii, Iacob Negruzzi, care a fost și membru al Academiei, profesor, critic literar și om politic de seamă, era totodată și un excelent amfitrion al agapelor literare de la Bolta Rece.

El nota amuzat despre prima participare a lui Ion Creangă la ședințele Junimii: ‘Eminescu veni cu el într-o sâmbătă seara la mine acasă, dar la intrarea lor în Junimea un zâmbet a zburat pe buzele tuturora. Și Creangă și Eminescu erau roși la față, aveau ochii turburi, și râdeau liniștiți cu fericirea omului beat: ei veneau împreună direct de la Borta-rece, o cârciumă vestită pentru vin vechi de Cotnar.

Intrarea aceasta în Junimea i-a fost spre bine lui Creangă ! Tot ce s-a cetit și discutat în acea seară el le-a auzit mult mai frumoase prin perdeaua beției, a visat de ele noaptea și a doua zi dimineața s-a deșteptat junimist înfocat, precum a și rămas până la moarte’. Calitățile sale incontestabile de gurmand notoriu au făcut din el un lider respectat printre camarazii de petreceri bahice, cărora Negruzzi le spunea ‘petreceri bețive și de mâncări mari’.

Un adevărat omagiu adus înaintașilor ‘boltangii’ s-a făcut auzit mai târziu și prin glasurile lui Victor Eftimiu, Zaharia Stancu, Ștefan Augustin Doinaș, Dumitru Radu Popescu, George Lesnea, Constantin Ciopraga, Alexandru Husar. Chiar și acum, după un sfert de veac, la Bolta Rece, după un pahar cu vin moldovenesc, în fața unei străchini cu borș, tochitură ori cu sarmale poți simți că te întorci în timp, la agapele de altădată, cu prietenii nemuritoare. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES) Foto: casaboltarece.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata