Catedrala şi Ansamblul Episcopal Huşi

Ansamblul arhitectural al Episcopiei Huşilor, constituit din Catedrala cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru si Pavel”, Palatul episcopal, Turnul clopotniţă, chiliile şi zidul de incintă, a fost construit în etape diferite, în stilurile baroc şi neoclasic.

Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a fost construită de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în anul 1495, în cadrul Curţii domneşti, funcţionând de-a lungul timpului ca mănăstire şi Catedrală episcopală, cu o întrerupere în perioada 1949-1996, când episcopia a fost desfiinţată.

Biserica nu a fost înzestrată de ctitorul său cu nicio proprietate, domnitorul dorind ca ea să rămână biserică de curte, iar nu mănăstire sau biserică parohială.

Despre ctitor şi perioada în care a fost ridicată, pisania originală a bisericii, scrisă în limba slavonă şi păstrată şi astăzi deasupra uşii de intrare, mărturiseşte următoarele: „Binecredinciosul şi de Hristos iubitorul, Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a început a zidi această casă întru numele sfinţilor, slăviţilor şi întru-tot-lăudaţilor mai-marilor Apostoli Petru şi Pavel, care este în Huşi pe Draslavat şi s-a săvârşit în anul 7003 (1495), iar al Domniei-sale al 38-lea curgător, luna noiembrie 30”.

Biserica a fost rezidită de episcopul Inochentie al Huşilor, între anii 1753-1756, cu sprijinul domnului Matei Ghica. Au fost păstrate temeliile şi pisania în limba slavonă a bisericii domneşti ctitorită de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Biserica, arsă şi avariată de cutremure, a fost reparată de mai multe ori, suferind transformări majore. După cutremurul din 1802, a fost reclădită de la nivelul ferestrelor, fără turla de pe naos, refăcută, între 1887-1889, de episcopul Silvestru Bălănescu.

În 1849, catapeteasma pictată în 1784 de Nicolae Moscovli a fost înlocuită cu una nouă, de episcopul Sofronie Miclescu. Între 1910 şi 1911, în timpul episcopului Conon Arămescu-Donici, s-a mărit pridvorul, adăugându-se cele două veşmântării, de o parte şi de alta a absidei altarului şi s-a mărit proscomidia. Din cauza cutremurelor, pridvorul a fost modificat din nou între 1941 şi 1945. După 1996, biserica a fost consolidată, pictura murală refăcută, iar iconostasul şi mobilierul au fost înnoite.

Cu prilejul redeschiderii Episcopiei Huşilor, din anul 1996, biserica a fost reparată prin strădania episcopului Ioachim Mareş, episcop al Huşilor în perioada 1996-2009.

Construcţia are un plan triconc, cu turlă pe naos şi turn-clopotniţă pe pronaos. Faţadele de factură barocă păstrează organizarea tradiţională pe două registre separate de un brâu. Pictura murală datorată lui Gheorghe Tătărescu (1890-1891) a fost refăcută în 1943-1945 şi 1997-1998.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata