Curtea de Conturi a constatat, prin ANRMAP, că Ministerul Turismului a încălcat OUG privind achiziţiile publice

Curtea de Conturi consemnează deficienţe privind realitatea, regularitatea şi legalitatea plăţilor, precum şi ale modului de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile ale contractelor investigate de comisia parlamentară ce a vizat activitatea Ministerului Turismului, se arată în raportul acestei instituţii remis Camerei Deputaţilor.

Pentru a clarifica legalitatea atribuirii contractelor nominalizate de comisia parlamentară de anchetă, Curtea a solicitat ANRMAP verificări de specialitate la Ministerul Turismului. Astfel, ANRMAP a reţinut că nu au fost respectate termenele de publicare a anunţurilor de atribuire a licitaţiilor, referatele de oportunitate au fost întocmite după încheierea contractelor sau documentele constatatoare lipseau din dosarele achiziţiilor.

Raportul Curţii de Conturi relevă că ANRMAP a sancţionat aceste abateri cu amendă sau avertisment, dar nu a consemnat nereguli care să ducă la anularea contractelor de achiziţii publice. Echipa de control a Curţii sugerează, de asemenea, că Ministerul Turismului a efectuat plăţi pentru reclamă şi publicitate pentru care nu avea alocate credite bugetare cu această destinaţie.

ANRMAP a constatat, la cererea Curţii de Conturi, că Ministerul Turismului a publicat cu peste 48 de zile întârziere anunţul de atribuire a contractelor pentru programele „Paşte în Bucovina” şi „Lumină la Malul Mării”, iar referatele de oportunitate au fost întocmite după încheierea contractului. ANRMAP a mai arătat că ministerul nu a publicat anunţul de participare şi referatele de oportunitate pentru contractele de publicitate cu CNN şi Eurosport.

Curtea de Conturi sesizează şi că viza de control financiar preventiv a fost acordată după cinci zile de la semnarea contractelor cu Clir Media Group SRL şi Media Investment Communication. Acelaşi tip de abateri au fost observate şi în cazul contractului pentru programul „Lumină la Malul Mării”. Potrivit ANRMAP, în cazul aceluiaşi contract, au fost definite, în caietul de sarcini, specificaţii tehnice pentru echipamentul de lumină şi pentru publicitate.

Curtea de Conturi relevă că ministerul nu a încheiat contract, dar a acceptat oferta de servicii pentru amenajarea standului României de la Târgul de Turism de la Milano.
ANRMAP a mai remarcat că ministerul nu a respectat termenul de publicare a anunţului de atribuire a contractelor de achiziţii de maşini şi nu a comunicat candidaţilor refuzaţi motivele care au stat la baza deciziei de respingere a ofertelor.

În concluziile raportului, Curtea de Conturi constată legalitatea cheltuielilor efectuate de Ministerul Turismului, deoarece finanţarea proiectelor de investiţii şi transferul de sume către autorităţile locale au fost aprobate prin hotărâri de Guvern. Controlul Curţii a fost realizat, la solicitarea Camerei Deputaţilor, care a dat curs raportului comisiei de anchetă ce a vizat activitatea ministrului Elena Udrea.

Rezultatele controlului Curţii de Conturi la Ministerul Turismului relevă că sumele pentru investiţiile în turism derulate anul trecut au fost aprobate, pentru fiecare proiect în parte, prin hotărâre de Guvern. Curtea de Conturi susţine că, în urma verificărilor, nu a consemnat prejudicii şi fapte de natură penală.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata