Judeţul Galaţi: Municipiul Galaţi

În partea estică a României, pe malul stâng al fluviului Dunărea, se află municipiul Galați, reședința administrativă a județului cu același nume.

Orașul, situat în sud-estul Câmpiei Covurluiului, în aval de confluența Siretului cu Dunărea și în amonte de vărsarea Dunării în Marea Neagră, se întinde pe trei terase succesive: Valea orașului, cu altitudini cuprinse între 5-7 m; nucleul orașului medieval, în prezent centrul orașului, cu altitudini între 20-25 m; orașul modern, cu altitudini ce depășesc 40 m.

Străveche vatră de locuire, localitatea s-a dezvoltat, conform site-ului municipiului Galați, dintr-o așezare dacică ce exista, în secolele VI-V î.Hr., la vadul Dunării, și care, în perioada războaielor pentru cucerirea Daciei, din 101-102 și 105-106, a cunoscut influența romană, devenind dependentă, probabil, de castrul roman învecinat de la Bărboși. În timp, noua așezare daco-romană formată în vadul Dunării (localizată în secolul al III-lea undeva la sud de locul actualei Biserici Precista) a fost distrusă de apele fluviului.

De-a lungul vremii, Galați a fost târg, punct de vamă și schelă unde erau încărcate mărfurile destinate Imperiului Otoman, din secolul al XVII-lea a fost piață însemnată în comerțul de tranzit, iar între anii 1837-1883, porto-franco.

În același timp, așezarea a fost un puternic centru meșteșugăresc, evoluând de la meșteșuguri simple la manufactură și la industria mecanică (de altfel, Galați este unul dintre primele orașe din Moldova în care s-a dezvoltat această industrie).

Localitatea a fost pentru prima dată menționată documentar în anul 1445, la 23 septembrie, în uricul dat Mănăstirii Humorului de Ștefan Voevod, fiul lui Alexandru cel Bun. Importanța localității a sporit după ce turcii au cucerit cetățile Chilia și Cetatea Albă, în iulie-august 1484, Galați rămânând astfel singurul port al Moldovei cu rol important atât în comerțul intern, cât și în cel polono-turc.

În anul 1542, a fost inclus în raiaua Brăilei (ocupată de turci în 1540 și stăpânită până în 1829).

Din secolul al XVIII-lea, devine important centru portuar (Dimitrie Cantemir îl pomenește drept cel mai faimos târg de pe Dunăre).

În cursul secolelor XVIII-XIX, așezarea a avut mult de suferit în urma pustiirilor turcești și tătărești, a războaielor ruso-turce purtate pe teritoriul Moldovei, precum și ca urmare a represiunii Eteriei Grecești.

În pofida distrugerilor suferite în urma asalturilor asupra așezării, pentru a întreține un comerț regulat cu Țările Române, marile puteri europene și-au deschis la Galați consulate și viceconsulate. Astfel, Rusia înființează, în anul 1775, primul consulat local, la începutul secolului al XIX-lea, Franța și Anglia organizează viceconsulate, iar în 1850, SUA își deschide un viceconsulat, ridicat la rangul de consulat în 1858.

Biserica Precistamunicipiul GalatiPortul Bazinul NouPortul Comercial VechiPortul Docuriportul Galati
Comentarii (0)
Adaugă comentariu