Mănăstirea şi peştera Sfântului Ioan Casian – un loc de închinare deosebit

  • Sfântul mult iubit de credincioşi

Sunt multe lucruri tainice în Ţinutul Casienilor, dar nimic nu se compară cu lucrarea şi forţa Sfântului. Altfel, nu se explică stăruinţa de neclintit a oamenilor  care vin la Peştera lui Casian, urcă din greu scările ameţitoare şi, ajungând la altarul natural din mijloc, cad cu genunchii în nisipul umed, se roagă, cer sfat, îşi uşurează sufletul.

Pentru ţăranii din Cheia, Târguşor sau Casieni, Sfântul e încă viu şi grabnic ajutător, e duhovnicul de taină şi rugătorul lor.

Despre Sfântul Ioan Casian ştim că era de neam scit, daco-roman, născut în provincia romană Scitia Mică, la Marea Neagră, unde locuiau mai ales daco-romanii. Învăţatul călugăr purta numele locului natal.

S-a născut pe la anul 360, într-o familie de oameni de frunte, a primit o educaţie aleasă într-una din renumitele cetăţi greceşti de pe ţărmul apusean al Pontului Euxin, poate a Tomisului. El cunoştea bine cultura greacă şi latină. Se pare că a intrat de tânăr într-o aşezare monahală din regiune, unde a dobândit şi o pregătire teologică.

De asemenea, a întemeiat două mănăstiri – una de călugări, cu hramul „Sfântul Victor” şi alta de călugăriţe şi a redactat două scrieri importante: „Convorbiri cu părinţii pustiei” şi „Aşezămintele vieţii de obşte a călugărilor”.

 

  • Izvorul Sfântului Casian

Ca o binecuvântare pentru pământul arid al Dobrogei, la câteva sute de metri de mănăstire, se află un izvor. Apa iese dintr-o firidă, în jet zgomotos, e rece, limpede şi bună. Izvorul a fost amenajat în 2006, iar acum se pot bucura de el toţi cei care ajung în pelerinaj sau doar în plimbare pe acele meleaguri.

Lângă izvor se află şi o cruce, care reaminteşte că Sfântul Ioan Casian este originar de pe pământurile Dobrogei.

În calendarul ortodox, Sfântul Ioan Casian este sărbătorit în 29 februarie (sau 28 februarie, când nu sunt ani bisecţi).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata