Sfintele minuni din frumoasa insulă Thassos – Cinstitul Piron al Domnului nostru Iisus Hristos

Continuarea articolului Sfintele minuni din frumoasa insulă Thassos – Izvorul vindecător al Sf. Arhanghel Mihail

 

În primii ani ai robirii neamului nostru de către turci, tuturor mânăstirilor li s-au impus biruri foarte mari. Şi Mânăstirea Filotheu, la fel ca celelalte din Sf. Munte Athos, ajunsese la mare strâmtorare economică şi lipsă a celor necesare traiului. Astfel s-au hotărât să trimită o delegaţie formată din trei călugări, condusă de Preacuviosul Ieromonah Gavriil, pentru a strânge ajutoare de la domnitorii Vlahiei, care întotdeauna au sprijinit consistent Sfântul Munte.

Călugării au luat cu ei şi sfintele odoare mai importante ale Mânăstirii, pentru binecuvântare şi închinare. Printre altele, şi o bucată din Cinstitul Piron (adică din Cuiul ce a străpuns Mâna Dreaptă a Domnului Iisus Hristos), ofrandă a împăratului Nichifor Botaniati afierosită Mânăstirii printr-un hrisov, şi parte din sfintele moaşte ale Sf. Pantelimon.

Astfel, cei trei călugări au călătorit cu corabia spre Constantinopol, de unde urmau să obţină din partea Patriarhiei scrisori de recomandare pentru domnitorii şi arhiereii celor două ţări dunărene. Dar numai după cinci mine de când pluteau, un vânt puternic îi împinse spre insula Thassos şi cu multă stăruinţă îi purtă înspre locul bisericuţei Arhanghelului, metoc al Mânăstirii Filotheu, la „Valea Adâncă”. Cuprinşi de spaimă şi necăjiţi, au tras acolo corabia şi au urcat la metocul lor pentru a se odihni până ce va înceta vijelia pe mare. Şi-au aprins un foc lângă biserică şi au stat liniştiţi.

În noaptea aceea însă, au venit nişte piraţi, care bântuiau mările şi prăpădeau tot ce găseau în cale, din pricina lăcomiei lor pentru bani şi obiecte preţioase.
Când au zărit corabia ancorată lângă ţărm şi foc sus pe stâncă, s-au năpustit pe neaşteptate şi i-au omorât pe toţi călugării şi marinarii. Dar prin dumnezeiască purtare de grijă, în vreme ce fiarele acelea sărbatice îi torturau pe călugări şi le cereau bani, unul dintre monahi a apucat să ascundă în zidul bisericii racla cu Cinstitul Piron şi moaştele Sf. Pantelimon. În acest fel au fost salvate acele odoare sfinte şi n-au fost arse de către piraţi, care au dat foc bisericii şi clădirilor din jur.

La destul de mult timp după aceste evenimente pline de tărie în manifestarea credinţei dumnezeieşti, a fost rânduit de Tatăl Ceresc ca aceste odoare sfinte să fie scoase la lumina pământească, spre luminarea sufletească.
Astfel, într-o noapte binecuvântată, unui oarecare Ioan, care era bolnav de ceva vreme şi nu-şi putea afla tămăduire bolii, i s-a arătat în vis Sfântul Arhanghel Mihail, care-l îndemna să meargă la Aghiasmă, în peştera numită „Genunchi”, pentru a se face bine. Trezindu-se, a povestit apropiaţilor săi visul şi aceştia l-au dus de-ndată la Aghiasmă unde, spălându-se, s-a înfăptuit minunea vindecării lui.

Din recunoştinţă şi ca mulţumire, a dorit să reclădească bisericuţa aflată în ruine. A tocmit zece zidari, care, încercând să înlăture pereţii pentru a pune temeliile, au găsit în zidul dărâmat racla cu odoarele sfinte. S-au înţeles între ei să ascundă acest fapt, întrucât cutia de argint era valoroasă, şi să-i dea numai sfintele moaşte Părintelui duhovnic Theonas Filotheitul, care locuia atunci la metocul Mânăstirii Filotheu din satul Theologos.

Pe Cinstitul Piron al Mântuitorului nostru Hristos, prins pe o cruce de lemn, l-au lăsat într-un măslin sălbatic de lângă biserica Arhanghelului. Monahului filotheit i-au dat sfintele moaşte ale Sf. Pantelimon şi au minţit, spunându-i că le-au găsit pe acestea sub o lespede, nepomenind nimic despre cutia de argint a Cinstitului Piron. Prin îngăduinţă dumnezeiască s-au îndrăcit şi, îngroziţi de dreapta pedeapsă, au dat şi cutia de argint, uitând însă, cu totul, de faptul că lăsaseră crucea cu Cinstitul Piron în măslinul sălbatic.

Un cioban pe nume Gheorghe, care-şi avea stâna prin aceste locuri, în fiecare seară vedea o lumină, lângă biserică, lucind ca o stea. Se ducea peste zi, dar nu vedea nimic. Într-o noapte însă, şi-a luat copilul şi s-au dus amândoi lângă măslinul sălbatic, dar văzând strălucirea s-au speriat şi n-au urcat în el. După această întâmplare, au plecat de grabă în satul Theologos pentru a-i povesti duhovnicului Theonas despre cele petrecute.

Acesta, având cunoştinţă despre masacrul comis asupra monahilor şi despre renovarea recentă a bisericii de către Ioan, şi-a dat seama că acolo, în măslin, va fi rămas crucea cu Pironul Domnului. Au ajuns la biserică şi au aflat într-adevăr crucea cu odorul în acel copac. Le-au luat cu mare evlavie şi cinstire, putrându-le în procesiune până în satul Theologos, unde au fost întâmpinaţi de toţi locuitorii. Le-au încredinţat apoi spre păstrare metocului filotheit din satul Theologos. Multe minune se petrecură atunci.

Când s-a aflat la Mânăstirea Filotheu din muntele Athos despre cele întâmplate, i-au scris duhovnicului Theonas să returneze Cinstitul Piron mânăstirii. Părintele, conform poruncii egumenului, l-a dus în Sfântul Munte.
Atunci, Arhanghelul Mihail s-a arătat egumenului în vis, mustrându-l şi poruncindu-i să trimită înapoi cinstitul Piron, spre pază creştinilor. Deoarece egumenul a şovăit, amânând trimiterea lui, Sfântul Arhanghel i s-a arătat iar în timp ce dormea, poruncindu-i să-l retrimită în Thassos fără a pune vreo piedică şi fără a cere vreodată să-l înapoieze, spunându-i că-l va lua el însuşi în caz de neascultare.

În cele din urmă, egumenul s-a dus să-l ia din schevofilachie (unde sunt păstrate obiectele de cult), dar a rămas uluit nemaiaflându-l. Şi-a dat atunci seama că, potrivit visului, Arhanghelul îl va fi luat în Thassos într-un mod minunat şi l-a trimis pe duhovnicul Theonas în căutarea acestuia.

Chiar în acele zile, ciobanul care mai văzuse lumina din măslinul sălbatic o văzu din nou strălucind cu tărie şi-l înştiinţă pe monahul Filotheit din Theologos. Veniră cu toţii în procesiune spre a lua odorul sfânt şi-l duseră iar la metocul mânăstirii din satul Theologos, la fel ca la prima aflare. Era luni, după Paşti, în Săptămâna Luminată, când a fost găsit pentru a doua oară Cinstitul Piron, mutat de însuşi Arhanghelul Mihail în Thassos. Din acel moment s-a hotărât ca marţi, în Săptămâna Luminată, să fie prăznuit Arhanghelul Mihail împreună cu Cinstitul Piron.

De atunci, spre pomenirea minunii, în seara zilei de luni (Săptămâna Luminată) a fiecărui an, sătenii din Theologos coboară în procesiune până la mânăstire, aducând cu ei Cinstirul Piron şi icoana Arhanghelului, priveghează peste noapte, iar a doua zi de diminează se săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie. Apoi le duc iarăşi cu procesiune la metocul din Theologos. Acolo s-au aflat pentru mulţi ani, până când s-a înfiinţat actuala Mânăstire a Arhanghelului, unde se păstrează astăzi.

Puţin timp după cea de-a doua aflare, părintele Anastasie, un preot dintr-un sat bulgăresc, fiind grav bolnav, a invocat puterea Cinstitului Piron şi s-a însănătoşit imediat. Cu adâncă recunoştinţă pentru tămăduirea sa şi pentru a rămâne neştearsă amintirea minunii ce i se întâmplase, a făcut o icoană a Arhanghelului Mihail pe o ripidă de argint, aşezând înăuntru crucea cu bucăţica din Cinstitul Piron, ca să fie păzitoare tuturor creştinilor. Aşa se păstrează până în zilele noastre.

Multe au fost şi sunt minunile Domnului Dumnezeu înfăptuite prin Arhanghelul Mihail, Măritul Voievod al Îngerilor. Aude şi ajută numaidecât pe acela care-l cheamă cu credinţă şi dragoste. Se înfăţişează celor mai mulţi aievea, înveşmântat în straie ostăşeşti, le îndeplineşte dorinţele de folos sufletului, îi vindecă de boli incurabile, ba chiar îi dojeneşte şi-i mustră cu fermitate în vedearea întoarcerii lor la calea pocăinţei şi mântuirii.

Pentru credincioşii din insula Thassos şi mai ales pentru cei din satul Theologos, este Ocrotitorul şi Doctorul fără plată, împreună cu Cinstitul Piron.

Când spun Sfântul sau Mihail Arhanghelul, aceştia au în minte Cinstitul Piron împreună cu chipul Arhanghelului încrustat pe ripidă. În conştiinţa lor, cele două înţelesuri se identifică în totalitate şi înseamnă acelaşi lucru: o credinţă profundă, simplă şi nemincinoasă în Arhanghelul ce le-a dăruit, pe această insulă, binecuvântarea Cinstitului Piron al Domnului nostru Iisus Hristos.

Multe sunt încă minunile care se înfăptuiesc pentru toţi credincioşii ce ajung la Sfânta Mânăstire. Minuni care aduc în sufletele lor Sămânţa cea Veşnică a Credinţei şi a Iubirii dumnezeieşti. Această Sămânţă se va înmulţi mereu dând rod bun, hrănitor, în pământ fertil, îngrijit veşnic în Slava Tatălui Ceresc, al nostru, al tuturor.

Autor: Silviu Stănculeţ

Sursa bibliografică: „Închinare Arhanghelului Mihail din Thassos”

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata