10% dintre corporatiști pot rămâne fără job

Anularea planurilor de creștere în cazul multor companii duce în perioada imediat ce urmează la restructurări, odată ce fiecare va încerca să reducă pe cât se poate, costurile.

Scăderea economică alături de contractarea planurilor de afaceri vor duce la disponibilizări în cele mai mari companii în lunile ce vor urma, conform datelor din piață. Minimum 10-20% dintre corporatiști au șanse să își piardă locul de muncă, fiind țintiți, ca de obicei, cei angajați în ultimul an, aceștia fiind recrutați pentru o mărire care nu se va mai întâmpla în viitorul apropiat.

„Sunt corporaţii care dau afară 20% din personal pentru că au realizat că pot avea aceeaşi productivitate, dar cu oameni mai puţini şi au ajuns inclusiv să lucreze în trei ture, de la 8 la 16, de la 10 la 18 şi de la 12 la 20, pen­tru a nu supraaglomera birourile. În plus, noile proiecte care ar fi trebuit să de­ma­reze în 2020 sunt deja întârziate“, dezvăluie surse din piaţa imobiliară.

De exemplu, conform datelor din rapoartele consultanților de la C&W Echinox, în cazul birourilor, la începutul anului, atunci când economia nu era afectată de către criza provocată de noul coronavirus, aproximările aveau în vizor un pipeline de birouri de 239.000 mp. Din acest volum s-au livrat 81.000 mp în primul trimestru, iar până la sfârșitul anului se vor mai livra încă 135.000 mp. Așadar, din cei circa 240.000 mp aproximați, la final se vor mai livra 216.000 mp. Din cei 135.000 mp, 82.000 mp deja sunt contractați.

De exemplu, mulți corporatiști vor reveni la birouri abia în anul 2021, în cazul în care revenirea acum la birou ar însemna costuri în plus, iar din cauza distanțării sociale pot reveni maxim jumătate dintre corporatiști înapoi la birou, fără investiții majore.

„Valul de concedieri este deja în curs! Cu toţii am urmărit numărul de con­tracte încetate, aşa cum a fost co­mu­nicat de autorităţi, dar nu au apărut noi cifre de la anunţul măsurilor de re­ve­nire, aşa că vom vedea dacă se menţine rit­mul de 8-10.000 contracte încetate/zi. După sta­bi­lizarea pe termen scurt, aşteptăm ca toa­te marile companii să ope­reze pro­gre­siv opti­mizări ale numă­rului de sala­riaţi, în funcţie de comenzi, de proiectele de di­gitalizare ori de di­ver­se cerinţe la nivel de grup. Tendinţa pe care am observat-o este că firmele aleg să procedeze fie la ple­cări ţintite, cu acordul părţilor, fie la în­cetări in­dividuale, în limita lunară per­misă de le­gislaţie, astfel încât nu dema­rea­ză con­cedieri colective. Dat fiind că avem o legislaţie permisivă pentru anga­ja­tor, esenţial va fi ca aceşti oameni să pri­meas­că sprijin, atât financiar, cât şi pen­tru a-şi găsi un loc de muncă. Piaţa va fi dificilă şi în continuare“, mărturisește Ralu­ca Pârvu, business manager în ca­drul companiei de consultanţă BPI Group.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata