ACIM-97 CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 9471036
Data publicării în BPI: 07 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 25.11.2014

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6739/86/2014, Tribunal Suceava, Secţia Civila, Judecător sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe

2. Arhiva/registratura instanţei: Str. Stefan cel Mare, nr. 62, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Tel: 0230/214948. Programul arhivei/registraturii instanţei: l-v, 9.00-13.00

3. Debitor: SC ACIM-97 CONSTRUCT SRL, CUI 9471036, J33/285/1997, sediul in Sat Cornu Luncii, nr. 28A, Com. Cornu Luncii, jud. Suceava

4. Creditori: cf lista debitoare

5. Administratori judiciari: Accerr IPURL, CUI RO13152280, sediul social: str. Universitatii, nr. 19, bl. B, sc. A, ap.1, Loc. Suceava, Jud. Suceava. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO 0102/2006 Tel/Fax 0230/512.212, E-mail [email protected] Nume si prenume reprezentant administrator judiciar: Muntean Elena Doina Practic Insolv IPURL, CUI 31391928, sediul social: Mun. Suceava, Str. Stefan cel Mare, nr. 43, bl. E3, sc. A, ap.5, Jud. Suceava, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO 0651/2013, Tel: 0721212956. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar: Mihai Viorel-Liviu

6. Subscrisele ACCERR IPURL si PRACTIC INSOLV IPURL, în calitate de administratori judiciari ai debitorului SC ACIM -97 CONSTRUCT SRL, conform Incheierii nr. 1275/28.10.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Civila în dosarul nr. 6739/86/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC ACIM-97 CONSTRUCT SRL prin încheierea nr. 1275 din data de 28/10/2014 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia civila, în dosarul 6739/86/2014.

7.1. Debitorul SC ACIM-97 CONSTRUCT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC ACIM-97 CONSTRUCT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 25/11/2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30/12/2014.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 27/01/2015
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 03/02/2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă este: 10 zile de la notificarea creditorilor de catre administratorul judiciar.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar ACCERR IPURL din Mun. Suceava, Str. Universitatii, nr. 19, bl. B, sc. A, ap.1, Jud. Suceava in data de 09/02/2015, ora 10.00, având ca ordine de zi :1. confirmarea administratorilor judiciari si a onorariului stabilit prin Incheierea nr. 1275/28.10.2014; 2. desemnarea Comitetului creditorilor potrivit legii; 3. aprobarea propunerii de deschidere a procedurii falimentului.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică ORC de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata