AERPO MOB SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 16124862
Data publicării în BPI: 28 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 24.11.2014

2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Scuarul Revoluţiei nr.1Nr telefon 0250-739120.Programul arhivei/registraturii instanţei orele 09:00 – 13:00;

3.Debitor: SC AERPO MOB SRL ,Cod de identificare fiscală R 16425873 cu sediul social în Baile Olanesti, str. Parangului, nr. 5B, judeţul Valcea, număr de ordine în registrul comerţului J38/452/2004.4.Creditori: A.J.F.P. Valcea, Rm. Valcea, str. G-ral Magheru nr. 17, judeţul Valcea.; Banca Comerciala Romana SA sector 3, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, Bucuresti; Cabinet de Avocat Oprea Elena Diana, B-dul Ion Mihalache, nr. 166, bl.2, sc.D, et.2, ap.107, sector 1, Bucuresti; SC OLTGROUP PVC SRL – în insolventa Rm. Valcea, str. Uzinei, nr. 67, jud. Valcea; SC PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA si S.C.PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL Voluntari, B-dul Pipera, nr. 2, cladirea Porsche, et. P+1+2, jud. Ilfov; Banca Comerciala Carpatica SA Sibiu, str. Autogarii, nr. 1, Sibiu; SC COMETTO INTERNATIONAL SRL Rm. Valcea, str. N. Dumitrescu, nr.30, jud. Valcea; Orasul Baile Olanesti, str. 1 Decembrie, nr.1, jud. Valcea; SC ROVACHIM S.R.LRm. Valcea prin Cab. Av. Barbu Constantina, Rm. Valcea, str. Carol 1, nr. 3-5, bl.D23, sc.A, jud. Valcea;

5.Lichidator judiciar: Grup Axa I.P.U.R.L., cod de înregistrare fiscală 20656396, sediul social str. G-ral Magheru, nr.18, Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea, număr de înregistrare în RSP 0181/31.12.2006, tel./fax 0250/731971; E-mail grupaxa@yahoo.com Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Deaconu Viorel.

6.Subscrisa Grup Axa I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AERPO MOB SRL Baile Olanesti, conform sentinţei nr. 4010 din data 13.10.2014 pronunţată de Tribunalul Vâlcea, secţia a II-a civila, în dosarul 2641/90/2013, în temeiul art. 107 alin. 1, lit. B din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura falimentului conform sentinţei nr. 4010 din data de 13.10.2014 pronunţată în dosarul menţionat mai sus. De la data deschiderii procedurii falimentului (13.10.2014) s-a retras dreptul de administrare a averii debitorului, iar acesta nu mai poate sub nicio forma efectua acte de comert.

7.1. Debitorul SC AERPO MOB SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii falimentului să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC AERPO MOB SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului in perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru inregistrarea creantelor nascute în cursul procedurii la 24.11.2014 În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:

Termenul limită pentru verificarea creantelor nascute in cursul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 08.12.2014. Termenul de inregistrare a contestatiilor la data de 22.12.2014. Termenul de predare a gestiunii la 27.10.2014. Termenul de solutionare a contestatiilor si de intocmire a tabelului definitiv consolidat la 05.01.2015.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Valcea pentru efectuarea menţiunii. Termen de fond: 19.01.2015

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata