AGRO ALFA SRL – notificare privind deschiderea procedurii generală a insolvenţei

CUI: 17101018
Data publicării în BPI: 11 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 09.12.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar 2199/83/2014 Tribunal Satu Mare, Secţia a II-a civilă, Judecător sindic: Mihai Coman Gelu

2.Arhiva/registratura instanţei: Mihai Viteazul nr. 8, Satu Mare, Judeţul Satu Mare Număr de telefon 0261/713650, Programul arhivei/registraturii instanţei 07:30-15:30.

3.1.Debitor: SC Agro Alfa SRL, Cod de identificare fiscală RO 11277520, cu sediul în sat Mărtineşti, Comuna Odoreu, Str. Avram Iancu FN, Jud Satu Mare; Număr de ordine în registrul comerţului J30/4/2005.

4.Creditor: SC RSL-Leasing SA, cu sediul în Bucureşti Str. Matei Basarab, Nr. 20, sector 3,

5.Administrator Judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ştef Florian, Cod de identificare fiscală 26564712, sediul social, str. Izvorului, Nr. 52E, Oradea, jud. Bihor, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 3831; Tel/Fax 0359.816055, E-mail office@ssm-insolvency.ro; Nume si prenume reprezentant administrator judiciar Ştef Florian.

6.Subscrisa: CII Ştef Florian în calitate de Administrator Judiciar al debitorului SC Agro Alfa SRL, conform încheierii 1069/F/23 din data de 23.10.2014 pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia Comercială a-II-a Civilă, în dosarul 2199/83/2014, în temeiul art. 70 si 72, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Agro Alfa SRL prin Încheierea nr. 1069/F/2014 din data de 23.10.2014 pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia Comercială, în dosarul 2199/83/2014.

7.2.Creditorii ai SC Agro Alfa SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 09.12.2014. În temeiul legii 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.01.2014.

7.2.3.Termenul pentru depunerea tabelului definitiv de creanţe este 05.02.2014.

7.2.4.Termenul pentru adunarea creditorilor este 20.01.2014 la biroul administratorului judiciar, Oradea, Republicii Nr. 10A, Et. 1, Ap. 7.

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata