AGRO INVESTMENTS SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei

CUI: 15622540
Data emiterii 21.05.2010
Data publicării în BPI: 01.05.2010

1.Date privind dosarul: Nr. dosar 1271/99/2010, (nr. vechi 91/2010), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător-sindic.
2.SC Agro Investments SRL, CUI 15622540, cu sediul în Iaşi, str. Roman Vodă, nr.3, bl. S1, et.1, ap.39, jud. Iaşi, nr. R.C. J22-1369/2003.
3.Cabinet individual de insolvenţă Chelsău Anica, CUI 25754719, cu sediul social în Al. Rozelor nr.42, bl. K4, sc.A, et.4, ap.19, Iaşi, jud. Iaşi, număr matricol 1B1380, tel./fax 0332-806977, în calitate de lichidator judiciar al SC Agro Investments SRL, conform sentinţei comerciale nr.507/S/12.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea 85/2006, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Agro Investments SRL, prin sentinţa comercială nr.507/S/11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială.
7.1.Debitorul SC Agro Investments SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Agro Investments SRL trebuie să procedeze la depunerea cererii de admitere al creanţelor. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.07.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, tabelului preliminar al creanţelor este 28.07.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 27.08.2010; Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 08.09.2010, ora 11. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.09.2010; Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la 17.09, 2010, ora 11, adresa: str. N. Gane, nr.20 A, Iaşi, jud. Iaşi, având ca ordine de zi:prezentarea situaţiei debitorului;desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia, stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar;propuneri concrete privind procedura şi premisele antrenării răspunderii personale a administratorului.
8.Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0, 5 lei. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata