AGRO RAZDAN SRL – notificare privind intrarea în faliment în procedură simplificată

CUI: 18650260
Data emiterii: 19.04.2010
Data publicării în BPI: 21.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 5976/110/2009, Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Gabriel Grancea.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău, tel. 0234525221, program arhiva/registratura instanţei, luni-vineri: 10-13. 3.
3.Debitor: SC Agro Răzdan SRL, CIF: 18650260, sediul social: loc. Oneşti, str. Crângului, nr.17, jud. Bacău. Număr de ordine în registrul comerţului: J04/669/200.
4.Creditor: B.R.D. Bacău.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Patriche Nicuşor cu sediul în Bacău, str. Maramures, nr.30 CIF 25049212, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2241, tel./fax 0234525096, 0744647498, e-mail alexandru1957@clicknet.ro nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Patriche Nicuşor.
6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Patriche Nicuşor, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Agro Răzdan SRL, conform sentinţei civile nr.438 din 08.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 5976/110/2009, în temeiul art.61 şi urm. din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Intrarea în faliment în procedură simplificată şi dizolvarea debitorului SC Agro Răzdan SRL prin sentinţa civilă nr.438 din 08.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comerciala şi Contencios Administrativ, în dosarul 5976/110/2009. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Maramureş nr.30 în data de 30.04.2010, ora 12.00 având ca ordine de zi: – prezentarea situaţiei debitorului, – confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia – oportunitatea atragerii răspunderii administratorului statutar Guraliu Răzvan având în vedere faptele prevăzute de art.138 alin.1 lit.a, b, c, d, e, f, g, din Legea 85/2006 pentru care se face vinovat, – probleme diverse.
8.Intrarea în faliment în procedură simplificată şi dizolvarea debitorului SC Agro Răzdan SRL se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău. 9. Termen pentru continuarea procedurii – 24.06.2010.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata