AGROM TRADE SRL – notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei

CUI: 4752553
Data publicării în BPI: 17 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 29.12.2014

1. Date privind dosarul: Nr.26243/3/2014, Tribunal Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala

2. Arhiva/registratura instanţei: Bucuresti, Bd-ul Unirii nr.37, sect.3

3.1. Debitor: AGROM TRADE S.R.L., Bucuresti, Pta. Alba Iulia nr.7, camera 4, bl.I6, sc.1, et.8, ap.48, sect.3, CUI:4752553, J40/22905/1993

3.2. Administrator special nu este desemnat

4. Creditor: D.I.T.L. Giurgiu

5. Administrator judiciar: C.I.P.I. ”Costache Laura” Bucuresti, Bld. Decebal nr. 14, bl. S6,sc.1, et.5,ap.20,sector 3 Nr.in Tabelul U.N.P.I.R 1B2536, CIF 20185736 Fax/Telefon 031/105.44.27, Mobil: 0721.404.039,
Sediul procesual in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr.3, bl.I2, sc.A,et.2,ap.8,sector 3 E-mail. [email protected] Nume si prenume reprezentant administrator judiciar – Costache Laura

6. Subscrisul: C.I.P.I. ”Costache Laura”, in calitate de administrator judiciar al debitorului AGROM TRADE S.R.L. conform hotararii intermediare nr.9504 din data de 11.11.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala in dosarul nr. 26243/3/2014, în temeiul art.99 alin 1 si art.100 alin.1, si urmatoarele din Legea nr.85/2014, coroborate cu art.72 alin.6, art.74 si art.67 alin.2 din acelasi act normativ, notifică

7. Deschiderea procedurii generale a insolventei debitorului AGROM TRADE S.R.L. in temeiul art. 72 alin.6 din Legea nr.85/2014, conform hotararii intermediare nr.9504 din data de 11.11.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala in dosarul nr. 26243/3/2014.

7.1. Debitorul AGROM TRADE S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei:

7.2. Creditorii debitorului AGROM TRADE S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 29.12.2014 .
În temeiul art. 114 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare in insolventa :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar de creante este 06.01.2015. Termenul limita pentru depunerea contestaiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar in BPI. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.01.2015.

8. Adunarea creditorilor: se notifica faptul ca prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul procesual al administratorului judiciar in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr.3, bl.I2, sc.A,et.2,ap.8,sector 3, in data de 12.01.2014, Ora: 12:00

9. Deschiderea procedurii insolventei se notifica ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea de mentiuni.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata