AGROTACHE LUXOR SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 26458762
Data publicării în BPI: 17 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 30.10.2014
Dosar nr. 1388/114/2014; Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal; Judecător sindic: Filofteia Musetescu Arhiva instanţei: Buzău, Bd. N. Bălcescu, nr. 8. Tel: 0238/726097. Program: zilnic: 9.30 – 13.00.

Debitor: SC Agrotache Luxor SRL cu sediul în mun. Buzău, str. Tudor Vladimirescu nr. 6, judeţul Buzău, înmatriculată la ORC Buzău sub nr J10/67/2010, având CIF 26458762.
Administrator judiciar: „R&R Proinsolvenţă SPRL” prin practician în insolvenţă av. Râpeanu Elena. Cod de identificare fiscală: 26065437. sediu: Buzău, str. Obor, Bloc 11, sc.B, ap. 1, jud. Buzău; Tel/fax: 0238/716.095; 0745.400.275; mail: [email protected].

Subscrisa, R&R Proinsolvenţă SPRL prin practician în insolvenţă av. Râpeanu Elena, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C „Agrotache Luxor SRL, conform Sentinţei nr. 933/15.09.2014, pronunţată de Tribunalul Buzău, în dosarul 1388/114/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si (3 ) si art.62 alin.(1) si următoarele din Legea 85/2006,
notifică; deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Agrotache Luxor SRL dispusă prin

Sentinţa nr. 933/15.09.2014, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul 1388/114/2014. Debitorul SC Agrotache Luxor” SRL, are obligaţia ca deîndată să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.1 din Legea 85/2006.

Creditorii SC Agrotache Luxor SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termen limită pentru înregistrarea cererilor de creanţe este: 30.10.2014; termen pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar este 20.11.2014; termen pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar: 01.12.2014; termen pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor: 05.12.2014. În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 26 si art. 18 din Legea nr. 85/2006 convoc Adunarea Generală a asociaţilor SC „Agrotache Luxor SRL la data de 28.10.2014, ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din Buzău, str. Obor, Bloc 11, sc.B, ap. 1, judeţul Buzău, cu ordinea de zi: desemnarea administratorului special al societăţii care sa reprezinte interesele asociatului unic, precum si interesul societăţii pe parcursul procedurii.

Se convoacă Adunarea creditorilor la data de 26.11.2014 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar cu ordinea de zi: alegerea comitetului creditorilor; prezentarea raportului asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la starea de insolvenţă; confirmarea lichidatorului judiciar R&R Proinsolvenţă SPRL prin practician în insolvenţă av. Râpeanu Elena; aprobarea onorariului lichidatorului judiciar de 40 lei/lunar si un onorariu de succes de 2% din valoarea creanţelor recuperare si din vânzarea bunurilor aflate în averea debitoarei.

Pentru înscrierea la masa credală creditorii vor completa si transmite la Tribunalul Buzău cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar, însoţită de documentele justificative ale creanţei.

Cererea trebuie însoţită si de dovada plăţii taxei judiciare de timbru de 200 lei si va fi depusă la dosar sau transmisă prin postă, pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, exemplarul pentru administratorul judiciar putând fi comunicat direct acestuia prin postă. Înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea 85/2006). Termen de fond: 05.11.2014

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata