ALCADIBO TRADING SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 24691680
Data publicării în BPI: 19 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 19.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2680/99/2014 (195/2014). Tribunal: Iasi Secţia II Civilă – Faliment, Judecătorsindic: Roxana Barbir

2.Arhiva/registratura instanţei: Iasi, str. Elena Doamna, nr.1 A, jud. Iasi. Fax: 0332-435.501;

3.1. Debitoare: SC Alcadibo Trading SRL cu sediul social în Sat Lunca Cetăţuii, Com. Ciurea, jud. Iași, CUI: 24691680, J22/3268/2008

3.2. Administrator special: nu este desemnat

4. Administrator judiciar: Expresss Lichidator IPURL cu sediul în Iasi, str. Zugravi, nr.5, bl.F9-2, et.2, ap.7 si adresă de corespondenţă în Iasi str. Ovidiu nr.4A, sc.B, et.1 ap.5 (interfon 205), număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale: 0336, tel./fax 0332-816.896, 0740-152.456, www.expressslichidator.ro, Reprezentant: Lupu Daniel

5. Subscrisa, Expresss Lichidator IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Alcadibo Trading SRL cu sediul social în Sat Lunca Cetăţuii, Com. Ciurea, jud. Iași, CUI: 24691680, J22/3268/2008, conform Sentinţei Civile nr.1829 din 04.11.2014 pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia II Civilă – Faliment, în dosarul nr.2680/99/2014 (195/2014), în temeiul art. 61 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică

6.0. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC Alcadibo Trading SRL cu sediul social în Sat Lunca Cetăţuii, Com. Ciurea, jud. Iași, CUI: 24691680, J22/3268/2008, conform Sentinţei Civile nr.1829 din 04.11.2014 pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia II Civilă-Faliment, în dosarul nr.2680/99/2014 (195/2014).

Conform art. 36 din Legea 85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitoarei sau bunurile sale, cu excepţia căilor de atac declansate de debitor. Conform art. 46 din Legea 85/2006, în afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile si plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule.

6.1. Creditorii debitoarei SC Alcadibo Trading SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 19 decembrie 2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Cererea de admitere a crenţelor va fi legal timbrată si calculată până la data deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv 04 noiembrie 2014.

6.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08 ianuarie 2015. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar, definitivarea lui si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 17 februarie 2015.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul din Iasi str. Ovidiu nr.4A, sc.B, et.1 ap.5 (interfon 205) în data de 15 ianuarie 2015, ora: 09,00. Ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea presedintelui comitetului  creditorilor.

8. Adunarea asociaţilor: Se notifică faptul că în data de 24 noiembrie 2014 ora 09,00 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor SC Alcadibo Trading SRL la adresa din Iasi str. Ovidiu nr.4A, sc.B, et.1 ap.5 (interfon 205) pentru toţi asociaţii înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului special al debitoarei SC Alcadibo Trading SRL. Asociaţii înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi si prin alte persoane decât asociaţii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială. În cazul în care, pe data de 24 noiembrie 2014 ora 09,00 nu se întruneste cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor este convocată pentru data de 24 noiembrie 2014 ora 10,00 în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata