ALFA PLAN CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 16655988
Data publicării în BPI: 17 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1.Date privind dosarul:nr.34539/3/2014, Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă.

2.Registratura instanţei: Bucuresti, sectorul 3, Bdul. Unirii nr. 37.

3.Debitor:SC ALFA PLAN CONSTRUCT SRL, societate în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective, cu sediul în Bucuresti, Intrarea Gliei, nr.8, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/12687/2004 si CUI 16655988.

4.Administrator judiciar: Sierra Quadrant Fililala Bucuresti S.P.R.L., cu adresa de corespondenţă în Str.Traian, Nr.2, Bl.F1, Sc.4, Ap.3, sector 3, Bucuresti, tel :021.324.12.21; fax: 021.324.12.22; mobil: 0722.647.063; e-mail: [email protected], RFO II 0393, CUI:25852407.

5.Administrator special: Dl. Pop Emil, cu domiciliul în Municipiul Bucuresti, nr. 8, sector 1.

6.Subscrisa Sierra Quadrant Fililala Bucuresti S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ALFA PLAN CONSTRUCT SRL în baza încheierii din data de 29.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 34539/3/2014, în temeiul art.99 alin.(1) si art.100 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică

6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC ALFA PLAN CONSTRUCT SRL, cu sediul în Bucuresti, Intrarea Gliei, nr.8, prin încheierea din data de 29.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 34539/3/2014

6.1.Creditorii debitoarei SC ALFA PLAN CONSTRUCT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor, în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor, este 15.12.2014;În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar este 05.01.2015;
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.01.2015; Adunarea creditorilor:se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la adresa de corespondenţă a administratorului judiciar din Str.Traian, Nr.2, Bl.F1, Sc.4, Ap.3, sector 3, Bucuresti, la data de 09.01.2015, ora 16:00 având ca ordine de zi:prezentarea situaţiei debitoarei;alegerea comitetului creditorilor si desemnarea presedintelui comitetului creditorilor;confirmarea administratorului judiciar Sierra Quadrant Fililala Bucuresti S.P.R.L., RFO II 0393 si stabilirea remuneraţiei acestuia.
Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 (zece) zile de la notificarea deschiderii procedurii si termen de 5 zile pentru soluţionarea opoziţiilor de la înregistrarea acestora la Tribunal. Termenul de control:11.03.2015.

7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.

Restricţii pentru creditori:de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata