AMARDI SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 8137055
Data publicării în BPI: 10 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014
1. Date privind dosarul: 6038/121/2014 Tribunal Galaţi Secţia A-II-A Civilă

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Brăilei nr.153, jud.Galaţi, tel. 0236/460331

3.Debitor: Amardi SRL, sediul social în municipiul Galati, str. Brăilei, Ţiglina 2, AF.Leagăn Copii,jud. Galaţi, cod unic de înregistrare 8137055, nr. de ordine în registrul comerţului J17/256/1996

4.Administrator judiciar: S.P. Caragea CM IPURL, sediul Galaţi, Cartierul Ţiglina I, str. Brăilei, nr. 163, Bl. A4, sc. 1, parter ap. 4, jud. Galaţi, CP 800309, C.I.F. 18299577, nr. RFO II 0130, Fax 0236/475477, Tel. 0726/135476, E-mail [email protected], prin reprezentant administrator judiciar ec. Caragea Mihaela

5.Subscrisa: S.P. Caragea CM IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului Amardi S.R.L, conform Hotărâre intermediară din data de 08.10.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi, secţia A-II-A Civilă în dosarul 6038/121/2014 în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (4) sau alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ notifică:

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului Amardi SRL, cu obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014.

6.1. Creditorii debitorului Amardi SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală.

6.1.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 21.11.2014. În temeiul art. 114 alin.(1), nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drept.

6.1.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.12.2014

6.1.3.Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 06.01.2015

6.1.4. Termen administrativ de control la data de 14.01.2015

6.2. Creditorii debitorului Passiflora Garden Design SRL sunt convocaţi pentru adunarea creditorilor la data de 17.12.2014, ora 12, la sediul administratorului judiciar din Galaţi, Cartierul Ţiglina I, str. Brăilei, nr. 163, Bl. A4, sc. 1, parter ap. 4, jud. Galaţi, CP 800309.

Ordinea de zi a adunării creditorilor este: Confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului; Administratorul judiciar apreciază pentru activitatea desfăşurată în cadrul procedurii generale de insolvenţă un onorariu lunar net in sumă fixă de 1500 lei şi pentru stabilirea nivelului onorariului a avut în vedere prevederile art. 38, alin. (1), alin. (2) din O.G. nr. 86/2006.

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75) din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata