AMED GROUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului

CUI: 14859841
Data publicării în BPI: 27 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3740/99/2012( nr.in format vechi 227/2012) Tribunal Iasi Secţia Comercială si Contemcios Administrativ, Judecător-sindic: Roxana Barbir

2.Arhiva/registratura instanţei: Iasi, str. Elna Doamna nr.1A, Număr de telefon 0232-211265, fax 0232-215160, programul arhivei/registraturii instanţei 9-15.

3.1. Debitor: SC Amed Group SRL, cu sediul în Pascani, str. M.Kogalniceanu, bl.C5, parter, jud. Iasi, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr.J22/918/2002, CUI 14859841.

3.2. Administrator special: nu este desemnat

4.Creditor: Banca Comercială Română SA, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice iasi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iasi, (Primăria) municipiul Pascani, SC Power Concept SRL, Bancpost SA, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN, SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, SC Lucrări Drumuri si Poduri SA Iasi, SC Prest Serv Apa SA, SC KVB Economic SA, SC SKD Trade SRL, SC Afnor Romania SRL, SC Arobs Transilvania Software SRL.

5.Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolventă Pohrib Ionela, cod identificare fiscala 19773856, cu sediul in Iasi, str. Strapungere Silvestru, nr.18, bl.T1, sc.B, et.2, ap.8, nr.de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 11337, atestat cu nr.1B1420, tel/fax 0232/240890, reprezentant prin Pohrib Ionela.

6.Subscrisa: Cabinet individual de insolventă Pohrib Ionela în calitate de lichidatorului judiciar al debitorului SC AMED GROUP SRL, cu sediul în Pascani, str. M.Kogalniceanu, bl.C5, parter, jud. Iasi, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J22/918/2002, CUI 14859841,conform Sentintei civila nr.1657/2014din data de 14.10.2014 de Tribunalul Iasi, secţia Comercial Faliment, în dosarul 3740/99/2012( nr.in format vechi 227/2012), în temeiul art.107 lit B si art.107 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, din acelasi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Amed Group SRL prin Sentinta civile nr.1657/2014din data de 14.10.2014 pronunţată de Tribunalul Iasi, secţia Comercial Faliment, în dosarul 3740/99/2012( nr.in format vechi 227/2012) .

7.1. Debitorul Amed Group SRL are obligaţia de a preda gestiunea catre lichidatorul judiciar, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii la 24.10.2014.

7.2. Creditorii debitorului Amed Group SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererilor de creanţa nascute în cursul procedurii în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de creante nascute în cursul procedurii la 28.11.2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, nascute în cursul procedurii, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor la 29.12.2014. Termenul limita pentru depunerea contestatiilor la creantele nascute în cursul procedurii va fi de cel putin 10 zile inainte de data de 03.02.2015.

Fixiaza termen limita pentru solutionarea contestatiilor la creantele nascute în cursul procedurii la 03.02.2015. Fixeaza termen limita pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creantelor la 03.02.2015.

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Iasi pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata