ANCOM revizuiește piețele de terminare a apelurilor în reţelele publice fixe șimobile de telefonie

ANCOM lansează spre consultare publică un set de măsuri de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie, propunând atât menținerea obligațiilor, cât și a tarifelor reglementate, impuse deja operatorilor cu putere semnificativă pe piață în rundele anterioare de analiză. Autoritatea derulează periodicacest demers conform legislaţiei naţionale şi europene în vigoare,cu scopul de a asigura funcţionarea pieţelor cu amănuntul de telefonie în condiţii concurenţiale şi de a proteja interesele utilizatorilor finali.

Ca urmare a analizei realizate pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în reţelele publice de telefonie, Autoritatea identifică 35 de piețe relevante corespunzătoare rețelelor fixe individuale ale operatorilor activi la data de 30.04.2017 și propune menţinerea sau, acolo unde este cazul, impunerea obligațiilor adecvate, în concordanţă cu problemele concurenţiale identificate, în sarcina tuturor celor 35 de operatori identificaţi cu putere semnificativă pe aceste piețe. Acestea sunt:obligaţia de transparenţă, obligaţia de nediscriminare, obligaţia de control al tarifelor şi fundamentare a acestora în funcţie de costuri (inclusiv menţinerea simetriei tarifelor de terminare) şi, respectiv, obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate.

În ceea ce privește tarifulmaximpentruterminarea apelurilor la puncte fixe, toţi cei 35 de operatori de telefonie fixă identificaţi cu putere semnificativă de piaţă trebuie să practice tarife ce nu pot depăşi pragul de 0,14 eurocenți/minut, fără TVA,valabil de la data de 1 aprilie 2014.

Lista operatorilor de telefonie fixă cărora li se vor aplica măsurile de reglementare propuse poate fi consultată aici.

În cazul serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în reţelele publice de telefonie, ANCOM a identificat cincioperatori cu putere semnificativă pe fiecare din cele cinci piețe relevante identificate: Lycamobile S.R.L. (în calitate de operator de rețele mobile virtuale ”complet”), Orange România S.A., RCS&RDS S.A., Telekom Romania Mobile Communications S.A. şi, respectiv, Vodafone Romania S.A. La fel ca în cazul pieţelor terminării apelurilor la puncte fixe, ANCOM propune menţinerea sau, acolo unde este cazul, impunerea obligaţiilor specifice, corespunzător problemele concurenţiale identificate,în sarcina tuturor operatorilor identificaţi cu putere semnificativă pe respectivele pieţe: obligaţia de transparenţă, obligaţia de nediscriminare, obligaţia de control al tarifelor şi de fundamentare a acestora în funcţie de costuri(inclusiv menţinerea simetriei tarifelor de terminare)şi, respectiv, obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate.

Tariful maxim ce poate fi perceput pentru furnizarea serviciului de interconectare în vederea terminării apelurilor la puncte mobile de către oricare dintre societățile desemnate ca având putere semnificativă pe piețelerelevante identificate rămâne cel în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2014, şi anumede 0,96 eurocenţi/minut, fără TVA.

ANCOM menține fundamentarea tarifelor aferente serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile pe baza metodologiei LRIC pur, model dezvoltat în perioada 2012-2014. Nivelurile actuale ale tarifelor corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile, rămân neschimbate, întrucât reflectă costurile eficiente ale furnizării acestora de către operatorii din România, acestea situându-se, în ambele cazuri, sub nivelul mediei europene.

În ceea ce priveșteobligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate,în contextul național actual, în care anumiţi furnizori de servicii de apeluri la puncte fixe, respectiv mobile, deținători de rețele IP, se confruntă cu refuzul altor operatori de telefonie fixă, respectiv mobilă de a le oferi servicii de interconectare bazată pe tehnologie IP, creându-se și menținându-se o serie de probleme concurențiale, ANCOM consideră oportună impunerea atât în sarcina operatorilor de rețele fixe, cât și a celor de rețele mobile, identificați cu putere semnificativă de piață obligațiade a oferi serviciul de interconectare bazat pe tehnologia IPconform cerințelor tehnicearmonizate la nivelnațional. O asemenea măsură se va aplica începând cu data de 1 iulie 2018,dar nu mai devreme de 6 luni de la intrareaînvigoare a decizieiprivindadoptareacerințelortehnicearmonizate la nivelnațional.

Măsurile de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefoniepot fi consultate pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 07.07.2017, pe adresa sediului central al ANCOM din str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti sau direct la registratura ANCOM. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise şi prin fax la numărul +40.372.845.404 sau prin e-mail pe adresa [email protected]

După încheierea perioadei de consultare publică, respectiv analizarea observaţiilor şi propunerilor primite, conform cadrului european de reglementare în domeniu, ANCOM urmează să notifice Comisia Europeană, Organismul Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC) şi autorităţile naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de măsuri propuse. Comisia Europeană, OAREC şi celelalte autorităţi de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii şi observaţii în termen de o lună de la data notificării.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro,www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata