ANDIO & CRISAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 26769491
Data publicării în BPI: 26 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 08.12.2014

1. Dosar nr. 5726/118/2014, Tribunalul Constanţa, secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Aniela Adriana Staicu;

2. Arhiva instanţei de judecată: Tribunalul Constanţa, str. Traian, nr. 31, program registratură: Luni-Vineri între orele 8:30-12:30;

3. Creditori: SC Bega Utilaje Construcţii SA ;

4. Debitor: SC Andio & Crisal SRL, cu sediul social în loc. Valu lui Traiana, str. Eliberării nr. 30, jud. Constanţa, CUI 26769491, J13/667/2010;

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Grecu Nicola, sediul social: Constanţa, str. Olteniei, nr. 31- 33A, sc.A, et. 1, ap. 8, jud. Constanţa, CUI 32052911, Tel: 0721 255 076, fax: 0341 443 648, email: [email protected] Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B 3887, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Grecu Nicola;

6. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Grecu Nicola, administrator judiciar al debitoarei SC Andio & Crisal SRL, conform sentinţei civile nr. 2883/23.10.2014, pronunţată de către Tribunalul Constanţa, secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 5726/118/2014, în temeiul art. 99-100 din Legea 85/2014, Notifică

7. Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC Andio & Crisal SRL prin sentinţa civilă nr. 2883/23.10.2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 5726/118/2014.

7.1. Debitoarea SC Andio & Crisal SRL are obligaţia, potrivit art.74 din Legea 85/2014, ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 din Legea 85/2014.

7.2. Creditorii debitoarei SC Andio & Crisal SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

8. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 08.12.2014.

9. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.12.2014.
Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii este de 7 zile de la publicarea în B.P.I. a tabelului preliminar, potrivit art. 111, alin. 2 din Legea 85/2014.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.01.2015.
Fixează data primei sedinţe a adunării creditorilor la 05.01.2015, ora 12:00 la sediul administratorului judiciar.
Fixează termen de judecată la 05.02.2015.

Informaţii Suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014 si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar/lichidatorului si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar/lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

Potrivit art. 75 din Legea 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata