ANGA COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 14960535
Data emiterii: 27.04.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 5671/86/2009, Tribunal Suceava, Secţia Comercială, Judecător – sindic Onofreiciuc Dranca.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava, nr. de telefon: 0230.714948, ml. 120. 3.Debitor: SC Anga Com SRL din Vatra Dornei, str. Argestru, nr.51 A, jud. Suceava, J33/580/2002, CUI: 14960535.
4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare laşi SPRL – sediu procesual ales Suceava, str. Mărăşeşti nr.14, bl.A3, sc.A, ap.2, jud. Suceava, tel./fax: 0330-401589, e-mail: mrl._suceava@yahoo.com, RSP 0120, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Lenuta.
5.Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare laşi SPRL – punct de lucru Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Anga Com SRL din Vatra Dornei, str. Argestru, nr.51 A, jud. Suceava, J33/580/2002, CUI: 14960535, numită conform Sentinţei nr.263/13.04.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială Contencios Administartiv şi Fiscală, în dosarul nr. 5671/86/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că a fost aprobat cererea administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei nr.263/13.04.2010 pronunţată în dosarul nr. 5671/86/2009.
6.1.Debitorul: SC Anga Com SRL, are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(l) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Anga Com SRL, inclusiv cei care au înregistrai creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în timpul procedurii este 18.05.2010. în temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 01.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 15.06.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 29.06.2010.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata