ANIKO TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului

CUI: 8135119
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 08.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5695/105/2009 Tribunal Prahova Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător sindic: Ştefuc Liliana

2.Arhiva/registratura instanţei: cu sediul în str. Piaţa Victoriei, nr. 10, Ploieşti, judeţul Prahova, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00.

3.Debitor: SC Aniko Trans SRL Cod unic de înregistrare 8135119. sediul social în Bucov, nr. 289A, judeţul Prahova, Număr de ordine în Registrul Comerţului J29/190/1996

4.Creditori: Listă anexă

5.Lichidator judiciar: Revalactiv SPRL, Cod de identificare fiscală 15095661 cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Prahova, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0030 Tel 0344104525, fax 0344104524, E-mail: [email protected] Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Ileana Cismaru şi Ioana Oprescu

6.Subscrisa Revalactiv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Aniko Trans SRL, conform sentinţei nr. 1278 din 24.10.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul 5695/105/2009 în temeiul art. 107 alin. 1 lit C din Legea privind procedura insolvenţei notifică:

7. Dispunerea începerii procedurii generale a falimentului

7.1. Debitorul SC Aniko Trans SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Prin sentinţa nr. 1278 din 24.10.2014 se dispune ridicarea dreptului de administrare al administratorului debitoarei SC Aniko Trans SRL.

7.2. Creditorii debitorului SC Aniko Trans SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru depunerea cererilor privind creanţele născute în cursul procedurii: 08.12.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 06.01.2015. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii: 26.02.2015. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii şi pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 04.02.2015.

8.Deschiderea procedurii generale a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Listă anexă creditori: SC Karpi Expert SRL, București, str. Calea Şerban Vodă, nr. 133, Central Business Park, Cladirea A, et. 2, corp A 2.57, sect. 4, Banca Comercială Româna SA, Ploieşti, str. Văleni, nr. 42, jud. Prahova, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, Bucureşti, str. Stefan Iulian, nr.38, Sector1, Primăria Com Bucov, Loc. Bucov, jud. Prahova, DGFP Prahova, Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr.22, jud. Prahova, ITM Prahova, Ploieşti, Bdul Independenţei, nr.12, jud. Prahova, Autoritatea Naţională a Vămilor, Bucureşti, str. Alexandru Ivăşiuc, nr.34-40, sector 6, SC CEFIN România SRL, Com. Chiajna, str. Italia, nr.1-7, jud. Ilfov, SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr.25, sector 1, SC Bavaria Leasing SA, Bucureşti, str. Bucureşti-Ploieşti, nr.53A, et.2, Bucureşti, SC Rompetrol Downstream SRL, Bucureşti, str. Macul Roşu, nr.1-3, sector 1, SC Roduţ Comservice SRL, Com. Blejoi, nr.911-DN 1A, jud. Prahova, A.N. Apele Romane, Buzău, str. Bucegi, nr.20 Bis, jud. Buzău, SC MHS Truck & Bus SRL, Bucureşti, Iuliu Maniu, nr.592, Corp 3, sector 6, SC Coface Romania Credit Management Service SRL, Bucureşti, Calea Floreasca, nr.39, sector 1, SC Transvest SRL, Drobeta Turnul Severin, B-dul Portile De Fier 2A, Drobeta-Turnu Severin, SC Kafini Prod SRL, Com. Cocorăştii Mislii, Balastiera Depozit, Schela Foraj, jud. Prahova, Alexe Gabriela Blejoi, str. Caloteşti, nr.293, jud. Prahova, SC Orient SRL, Rădăuiţi, str. Fabricilor, nr.7, jud. Suceava

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata