ANTREPRENOR SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 15703742
Data publicării în BPI: 15 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 19.11.2014
Date privind dosarul: Numar dosar: 1923/93/2014, Tribunal Ilfov, Sectia Civila Arhiva/registratura instantei: Str. Stirbei Voda nr. 24, Buftea, jud. Ilfov, Fax: 021 312.23.59 programul arhivei/ registraturii instantei L-V 9:00-13:00

Debitor: ANTREPRENOR SRL, cu sediul social în Ilfov, sat Tancabesti, comuna Snagov, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 218, birou 1, parter, J23/470/2008, avand cod unic de inregistrare 15703742 Administrator judiciar: TRUST INSOLVENCY SPRL cu sediul în Bucuresti, Calea Grivitei nr. 216, bl. I, ap. 46, sector 1 si sediu ales pentru comunicare în Bucuresti, str. Barbu Delavrancea nr. 6A, cladirea C, parter, sector 1 fax: 021/310.17.18, e-mail: office@trustinsolvency.ro, site: www.trustinsolvency.ro, inscrisa în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II 0743. Nume si prenume reprezentant administrator judiciar: Av. Dana Radulescu.

Subscrisa TRUST INSOLVENCY SPRL în calitate de administrator judiciar al ANTREPRENOR SRL persoana juridica romana, cu sediul social în Ilfov, sat Tancabesti, comuna Snagov, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 218, birou 1, parter, J23/470/2008, avand cod unic de inregistrare 15703742, conform Sentintei Civile din data de 02.10.2014, pronuntata de Tribunalul Ilfov – Sectia Civila în Dosarul nr. 1923/93/2014, în temeiul art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei: notifica:

Deschiderea procedurii generale a insolvenţei impotriva debitoarei ANTREPRENOR S.R.L conform Sentintei Civile din data de 02.10.2014, pronuntata de Tribunalul Ilfov – Sectia Civila în Dosarul nr. 1923/93/2014.

Debitoarea ANTREPRENOR S.R.L are obligatia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute la art. 28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Creditorii debitoarei ANTREPRENOR S.R.L trebuie sa se inscrie la masa credala a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creantei în urmatoare conditii:

Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei este 19.11.2014. In temeiul art. 76 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele pe care le detineti impotriva debitorului.

In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la tribunal „Cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolventei.

Cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale creantei si actele care atesta constituirea de garantii, în copii certificate. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru in suma de 200 lei.

Cererea de inscriere a creantei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a ramane la dosar.

Exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta, la adresa din Bucuresti, str. Barbu Delavrancea nr. 6A, cladirea C, parter, sector 1 sau prin e-mail la adresa office@trustinsolvency.ro.

Alte termene si informatii privind procedura:

Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar de creante este 10.12.2014. Termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv al creantelor este 26.12.2014. Prima convocare a Adunarii creditorilor: 16.12.2014.Creditorii vor fi notificati cu privire la locul, ora si ordinea de zi a sedintei adunarii creditorilor.

Termenul limita de depunere a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii insolvenţei este de 10 zile de la primirea notificarii. Termenul de solutionare a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii insolvenţei este de 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov pentru efectuarea mentiunii.

De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei). Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata