ANUNŢ privind organizarea evaluării/ selecţiei prealabile a candidaţilor pentru postul de Director al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani

Consiliul de Administraţie al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru postul de Director Tehnic al societăţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

I. CONDIŢII GENERALE DE CANDIDARE:

1. Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;
2. Studii superioare absolvite cu diploma de licenţă;
3. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim 5 ani;
4. Exerciţiul deplin al drepturilor civile şi politice;
5. Să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care
candidează,
6. Cazier judiciar;
7. Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei care candidează, atestată pe bază de documente
medicale valabile;
8. Cunoştinţe de limba engleza (scris, citit, vorbit);
9. Cunoştinţe avansate de utilizare a programelor de calculator.

II. CONDIŢII SPECIFICE  DE CANDIDARE:

1.    DIRECTOR TEHNIC – 1 post  –  mandat de 4 ani.
a.    Studii superioare tehnice( cu diploma de licenţă);
b.   O experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale din sectorul privat.

Criteriile de selecţie, bibliografia, documentele necesare pentru depunerea  candidaturii şi etapele de desfăşurare a selecţiei sunt afişate pe pagina de internet a societăţii www. apabotosani.ro.   

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata