ARC PROIECT COMPANY SRL – notificare privind intrarea în faliment prin procedura simplificată

CUI: 17885535
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 09.12.2014

Lichidator judiciar pentru, Societatea ARC Proiect Company SRL , În faliment, în bankruptcy, en faillite.Referitor dosar nr. 34627/3/2014, Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a civila, Termen:27.02.2015

Către, ORC Bucuresti,

Subscrisa, HM EXPERT – I.P.U.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5, reprezentat prin practician în insolvenţă MIHAELA HAMZA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ARC PROIECT COMPANY SRL, cu sediul social în Bucuresti, str. Ana Davila, nr.6, bloc C, scara 1, etaj 1, ap.6-7-8, sectorul 5, Număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/8191/2013, Cod de identificare fiscală 17885535, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 24.10.2014 a Tribunalului Bucuresti-Sectia a VII-a civila, pronunţată în dosarul nr.34627/3/2014, în temeiul art.147 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, notificã:

Intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitorului SC ARC PROIECT COMPANY SRL, prin Incheierea de sedinta din data de 24.10.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a civila, în dosarul nr.34627/3/2014, în temeiul art.145 alin.(1) raportat la art. 71 alin.(1) din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventi si de insolventa.

Prin aceeasi incheiere a fost desemnat provizoriu în calitate de lichidator judiciar HM EXPERT – I.P.U.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5.

Prin incheierea de sedinta mentionata mai sus, în temeiul art.85 alin.(1) din Legea nr.85/2014, s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului si s-a dispus dizolvarea societatii. Debitorul are obligatia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei, documentele prevazute la art.67 alin.(1) din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa. In cazul în care debitorul nu va depune actele si informatiile aratate, devin aplicabile dispozitiile art.82 alin.(2) si art. 169 alin.(1) lit.d) din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa.

Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la sedinta de deschidere a procedurii 15 zile de la notificare;
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 09.12.2014.
Termenul de verificare a creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 19.12.2014.
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor este 13.01.2015.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal si la lichidatorul judiciar HM EXPERT I.P.U.R.L. „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei si pe adresa lichidatorului judiciar HM Expert I.P.U.R.L.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă  de 200 lei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata