ARHITECT COLOR ENDY IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 2972870
Data emiterii: 12.05.2010
Data publicării în BPI: 27.05.2010

1.Număr dosar: 8461/99/2009 (format vechi 572/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Miţică Alexandru.
2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi, tel. 0232215160, programul instanţei luni–vineri între orele 09–1330.
3.Debitor: SC Arhitect Color Endy Impex SRL, CUI 2972870, cu sediul social în Iaşi, str. Cucu, nr.19, bl.C5-303, sc.TR I, parter, jud. Iaşi, ORC J22/478/2001.
4.Creditor: MKB Romexterra Leasing IFN SA, b-dul Unirii 11, Sector 5, Bucureşti.
5.Lichidator judiciar: C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, C.I.F. 20109380, cu sediul social în Iaşi, Cos. Nicolina, nr.5, bl.928B, sc.D, ap.18, jud. Iaşi, tel.0744787274, e-mail nechiforoana@yahoo.com, reprezentat prin Nechifor Oana Maria. 6.Subscrisa C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Arhitect Color Endy Impex SRL, conform Sentinţei comerciale nr.446/S/28.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 8461/99/29 (572/2009), în temeiul art.107 alin.1 şi 109 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorul SC Arhitect Color Endy Impex SRL, conform sentinţei comerciale nr.446/S/28.04.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia debitorului de a preda gestiunea împreună cu actele prevăzute de art.28 alin.1 din Legea 85/2006 către lichidator, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
7.1.Creditorii debitorului SC Arhitect Color Endy Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28.06.2010. 7.1.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.07.2010.Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 20.08.2010.Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţi la tabelul preliminar este 01.09.2010, ora 11.00. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, din Iaşi, str. N. Gane, pe data de 10.09.2010, ora 11.00, având următoarea ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia.
Pentru informaţii suplimentare va adresaţi lichidatorului judiciar. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente justificative.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata