ARNAUTU TRANSCOM SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 15814090
Data emiterii: 21.04.2010
Data publicării în BPI: 28.04.2010

Date privind dosarul: număr dosar: 771/ 89/ 2010, Tribunalul Vaslui, Judecător sindic, Agafiţei Vasile. Arhiva/registratura instanţei: adresa pe str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui. Programul de funcţionare: luni-vineri, orele 0900&1300.
Debitor: SC Arnăutu Transcom SRL Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Smârdan, bl. 175, sc.C, et. 4, ap. 4, jud. Vaslui, O.R.C. J37/ 563/ 2003, C.U.I. 15814090.
Administrator special: nu este desemnat.
Lichidator judiciar: Legal Mentor Grup S.P.R.L. Vaslui.
Subscrisa Legal Mentor Grup S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Arnăutu Transcom SRL Vaslui, conform Încheierii civile nr.19/F/06.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr.771/89/2010, în temeiul art.108 al. (1) şi art.109 al. (1) şi (2) din Legea nr.85/2006 – privind procedura insolvenţei notifică: deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă – faliment împotriva debitorului SC Arnăutu Transcom SRL Vaslui, conform Încheierii civile nr.19/F/06.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr.771/89/2010.
În temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenţei, numeşte lichidator judiciar pe Legal Mentor Grup S.P.R.L. Vaslui, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25.
Se va inventaria şi prelua patrimoniul, inclusiv evidenţa, în 10 zile.
Se vor analiza cauzele insolvenţei şi responsabilitatea organelor de conducere ale debitorului în 60 de zile de la deschiderea procedurii.
Se va întocmi un program de lichidare şi se va raporta modul de îndeplinire a programului la fiecare trei luni.
În temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunilor.
În temeiul art.62 din legea privind procedura insolvenţei:
a.Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor pentru admiterea creanţelor la 06.05.2010.
b.Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 21.05.2010.
c.Fixează termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 07.06.2010.
d.Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 26.05.2010, ora 1200, la sediul Tribunalului Vaslui şi convoacă creditorii debitorului.
e.Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar.
În temeiul art.4 din Legea privind procedura insolvenţei dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din România, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar.
Informaţii suplimentare:
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 al. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 2.Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4.Toate înscrisurile depuse la dosar, pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
5.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei pentru creanţe de până la 100 lei; 1,50 lei pentru creanţe între 100 şi 1.000 lei; 3 lei pentru creanţe între 1.000 şi 10.000 lei şi timbru de 5 lei pentru creanţe de peste 10.000 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii, se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata