ARTCONST PREST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18281405
Data emiterii: 29.03.2010
Data publicării în BPI: 15.04.2010

1.Număr dosar: 6173/110/2009, Tribunal: Bacău, Secţia: Comercială, Judecător sindic: Cornelia Dănăilă. 2.Arhiva/registratura instanţei: Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, număr de telefon: 0234/514419. 3.1.Debitor: SC Artconst Prest SRL, cu sediul în sat Agăş, com. Agăş, cod poştal 607005, jud. Bacău, CUI RO18281405, J4/56/2006.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: listă anexă.
5.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel./fax: 0232-243.864, 0232-212.231, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Artconst Prest SRL, cu sediul în sat Agăş, com. Agăş, cod postal 607005, jud. Bacău, CUI RO18281405, J4/56/2006, conform Sentinţei nr.330/10.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.6173/110/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
1.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitorului SC Artconst Prest SRL, prin Sentinţa nr. 330/10.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.6173/110/2009. Creditorii debitorului SC Artconst Prest SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea creanţelor asupra averii debitorului este 07 mai 2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 21 mai 2010. Termenul limită pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 04 iunie 2010. Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul procesual ales din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr.36, bl. 36, sc. D, ap.2, jud. Bacău: data: 26 mai 2010, ora 13.00, având ca ordine de zi:
1.    Prezentarea situaţiei debitorului de către lichidatorul judiciar;
2.    Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului creditorilor;
3.    Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic;
4.    Stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar;
5.    Aprobarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, întocmit de lichidatorul judiciar. Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
Lista anexă:

1.        A.V.A.S. Bucureşti    Mun. Bucureşti, str. Promoroacă, nr.9-11, Sector 1
2.        D.G.F.P. Bacău    Mun. Bacău, jud. Bacău
3.        I.T.M. Bacău    Mun. Bacău, str. Ioniţa Sandu Sturza, nr.63A, Jud. Bacău
4.        Primăria Bacău    Mun. Bacău, jud. Bacău
5.        Primăria com. Agăş    Com. Agăş, Jud. Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata