ASCENSORUL SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei

CUI: 1959075
Data emiterii 17.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Dosarul nr.3161/99/2010, (nr. în format vechi 241/2010), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic magistrat Grădinaru Brînduşa Daniela
2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, nr.tel.0232.215160, programul arhivei instanţei: 08.00-14.00
3.1.Debitor: SC Ascensorul SRL, cod fiscal 1959075, nr.înregistrare la ORC J22/664/1991 cu sediul social în Iaşi, Calea Chişinăului, nr.9A, bl.G3, et.5, ap.36.
4.Lichidator judiciar: Cabinet I.P.I Hotea Maria Lily cu sediul Iaşi, Bd. Primăverii, nr.13, bl.D1, sc.A, et.1, ap.6, CIF 19510469, nr.matricol B 1398, tel.0727331497, fax:0332/808591, e-mail: hoteamlily@yahoo.com 6. În calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ascensorul SRL, conform sentinţei comerciale nr.259/S,din data de 04.05.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 3161/99/2010, (nr în format vechi 241/2010) în temeiul art.1 alin.(2 lit.e) şi art.3) punct. 25 din Legea privind procedura insolvenţei,în conformitate cu prevederile art.33 alin.(6) din aceeaşi lege, conformitate cu art.34 din acelaşi act normativ, notifică
7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţe şi intrarea în faliment a debitorului SC Ascensorul SRL, prin sentinţa comercială nr.259/99/2010 din data de 04.05.2010 în dosarul nr.3161/99/2010, (nr.în format vechi 241/2010) 7.1.Debitorul SC Ascensorul SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei
7.2.Creditorii debitorului SC Ascensorul SRL să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: termen limită pentru depunerea creanţelor asupra averii debitorului 02.07.2010.
Declaraţiile de creanţă se vor depune în două exemplare însoţite de acte doveditoare, depăşirea termenului, atrage decăderea din drepturi prevăzute de art.76 alin.(1)din Legea 85-2006; termen pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea,comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 16.07.2010; termen pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de minim 10 zile înainte de 07.09.2010; termen pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi definitivarea tabelului creanţelor la 07.09.2010 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor 10.09.2010.
Adunarea creditorilor va avea loc la data 23.07.2010 ora 11,00 sediul Tribunalului Iaşi cu ordinea de zi: desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia; alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; alte aspecte necesare derulării procedurii.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de120 lei şi de un timbru judiciar de 0.3 lei. de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata