AUTO RO SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului

CUI: 2704223
Data publicării în BPI: 20 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.12.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 80/105/2011 Tribunal Prahova Secţia Comercială si Contencios Administrativ Judecător sindic: Crina Letea

2.Arhiva/registratura instanţei: cu sediul în Ploiești, Piaţa Victoriei, nr. jud. Prahova, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00.

3.Debitor: SC Auto Ro SRL Cod unic de înregistrare 2704223. sediul social în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, judeţul Prahova, Număr de ordine în Registrul Comerţului J29/3213/1992

4.Creditori: Listă anexă

5.Lichidator judiciar: Revalactiv SPRL, Cod de identificare fiscală 15095661 cu sediul în Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Prahova, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0030 Tel 0344104525, fax 0344104524, E-mail: [email protected] Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar: Ileana Cismaru si Ioana Oprescu

6.Subscrisa Revalactiv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Auto Ro SRL, conform sentinţei nr. 1221 din 15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 80/105/2011, în temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Legea privind procedura  insolvenţei, notifică

7. Dispunerea începerii procedurii generale a falimentului

7.1. Debitorul SC Auto Ro SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Prin sentinţa nr. 1221 din 15.10.2014 se dispune ridicarea dreptului de administrare al administratorului debitoarei SC Auto Ro SRL.

7.2. Creditorii debitorului SC Auto Ro SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru depunerea cererilor privind creanţele născute în cursul procedurii: 05.12.2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 12.01.2015. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii: 30.01.2015.

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii si pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 12.02.2015.

8.Deschiderea procedurii generale a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Listă anexă creditori:

SC Hidro Prahova SA, Sinaia, str. Opller, nr. 16, jud. Prahova, SC GDF Suez Energy Romania SA, Bucuresti, B-dul Mărăsesti, nr. 4-6, sect. 4, SC Romtelecom SA, Bucuresti, Piaţa Presei Libere, nr. 3-5, sect. 1, SC Auto Five Distribution SRL, Pitesti, B-dul Nicolae Bălcescu, bl. S5, sc.E, ap. 1, jud. Arges, SC Topintel Consult SRL, Sinaia, str. Cuza Vodă, nr. 14, jud. Prahova, SC Bidepa Grup SRL, Bucuresti, str. Intr. Poiana, nr. 8, cam. 4, sect. 1, SC Componente Auto SA, Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 59, jud. Arges, SC Auto Group CMB SRL – Cab. av. Creciun Dumitru, Arad, Bld Gral V. Milea, nr. 5/7, sc.B, ap. 22, jud. Arad, SC Dayros Autosit SRL – Cab. av. Creciun Dumitru, Arad, Bld Gral V. Milea, nr. 5/7, sc.B, ap. 22, jud. Arad, SC Dernion Impex SRL, Osorhei, str. Alparea, nr. 166, jud. Bihor, SC Banner Baterii Romania SRL, Pantelimon, B-dul Biruinţei, nr. 67, jud. Ilfov, SC Novachrom Trading SRL, Pantelimon, str. Islazului, nr. 1-5, jud. Ilfov, SC Cronos Invest SRL, Pitesti, str. Nicolae Labis, nr. 81,jud. Arges, SC Agexim Motor SA, Pitesti, str. B-dul Nicolae Bălcescu, bl. S5, sc.E, ap. 1, jud. Arges, SC Kynita SRL, sat Dângesti, com. Berislavesti, nr. 14, jud. Vâlcea, SC Monbat Romania SRL, Bucuresti, str. Turnu Măgurele, nr. 240– 242, sect. 4, SC Tenet SRL, Baia – Mare, B-dul Bucuresti, nr. 44, jud. Maramures, SC Cosema SRL, Ploiesti, str. Republicii, nr. 139, bl 32B, ap. 1, jud. Prahova, SC Tiposin SRL, Sinaia, Aleea Arinilor, nr. 4, jud. Prahova, SC Auto Top Nec SRL, B-dul Dacia, bl. P1, parter, Mioveni, jud. Arges, SC Electrodaniella Impex SRL, Cluj – Napoca, str.Traian Vuia, nr. 236, jud. Cluj, SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA – SCA Anghel & Asociaţii, str. Poet Panait Cerna, nr. 4, bl. M57, sc.2, et. 1, ap. 32, sect. 3, Bucuresti, SC Porsche Leasing Romania IFN SA, Sos. Pipera – Tunari, nr. 2, Clădirea Porsche Bank, Voluntari, jud. Ilfov, BCR SA, Ploiesti, str. Văleni, nr. 42, jud. Prahova, BRD Ploiesti, str. Cuza Vodă, nr. 8, jud. Prahova, DGFP Prahova, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, Ploiesti, ITM Prahova, str. B-dul Independenţei, nr. 12, Ploiesti, Dilirici Ion, Sinaia, str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, judeţul Prahova, Dilirici Simona – Delia, Sinaia, str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, judeţul Prahova, Primăria Sinaia, B-dul Carol I, nr. 47, jud. Prahova, SC Electro Energetica SA, com. Tunari, Calea Bucurestilor, nr. 74, jud. Ilfov, SC Statoil Poland Sp Zoo – SC Kolcze Iliuţă & Asociaţii SRL, Calea Rahovei, nr. 266 – 268, corp 63, et. 8, cam. 01, sect. 5, Bucuresti, Tamoil Lubricants International Limited, Miranda Court 1, Ipirou Street – 6031, PO. Box 40986, 6307 Larnaca, Cyprus, SC Urban SA, str. Carol I, nr. 30, bl. D6, parter, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, PFA Dimitriu Vasilica Vali, Calea Moroieni, nr. 26, bl. 13, sc.C, et. 1, ap. 47, Sinaia, jud. Prahova.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata