AVA-TRIO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 14333099
Data emiterii: 19.02.2010
Data publicării în BPI: 5.03.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 1044/99/2008, Tribunalul Iaşi, Judecător-sindic Miţică Alexandru,

2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, număr de telefon 0232-215160, programul arhivei/registraturii instanţei 900 – 1300,

3.1.Debitor: SC Ava-Trio SRL Iaşi, C.U.I. 14333099, J22/1119/2001, cu sediul în mun. Iaşi, stradela Moara de Vânt nr.25, jud. Iaşi.

3.2.Administrator special: Todos Ionuţ Vasile.

4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel./fax 0232-243.864, 0232-212.231, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu.

5.Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ava¬Trio SRL Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, stradela Moara de Vânt nr.25, jud. Iaşi, C.U.I. 14333099, J22/1119/2001, conform Sentinţei comerciale nr.71/S din data de 27 ianuarie 2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr.1044/99/2008, în temeiul art.107 alin.(2) şi art.109 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

6.0.Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Ava-Trio SRL Iaşi prin Sentinţa comercială nr.71/S din data de 27 ianuarie 2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr.1044/99/2008.

6.1.Debitorul SC Ava-Trio SRL Iaşi are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii falimentului să procedeze la predarea gestiunii către lichidator.

6.2.Creditorii debitorului SC Ava-Trio SRL Iaşi trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului născute în timpul procedurii este data de 15 martie 2010.

6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor născute în timpul procedurii este 14 mai 2010. Termen limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în timpul procedurii este 28 mai 2010. Termen pentru soluţionarea contestaţiilor, întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 09 iunie 2010.

7.Deschiderea procedurii falimentului se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata