AVATA SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 1972740
Data emiterii: 17.05.2010
Data publicării în BPI: 18.05.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 8836/99/2009, format vechi 609/2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Grădinaru Brânduşa Daniela;
2.    Debitor: SC Avata SRL, CUI 1972740, număr de ordine în registrul comerţului J22/974/1991, cu sediul în Iaşi, str. Fundac Ferentz nr. 12, Jud. Iaşi.
3.    Lichidator judiciar: S.C.P. Casa de insolvenţă Homoranu IPURL, CIF 20692097, cu sediul în str. Toma Cozma, nr.10, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0026, tel/fax 0232/277575, e-mail Homoranu.Gheorghe@yahoo.com, reprezentant Homoranu Gheorghe.
3.    Subscrisa S.C.P. Casa de insolvenţă Homoranu IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Avata SRL, conform Sentinţei Comerciale nr. 506/S din data de 11.05.2010, pronunţată de Secţia Comercial Faliment, în dosar 8836/99/2009, format vechi: 609/2009 în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
4.    Intrarea debitorului în procedura insolvenţei prin Sentinta nr. 506/S publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 5.1. Debitorul SC Avata SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la notificare să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
5.2. Creditorii debitorului SC Avata SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
5.3. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: termen limită pentru predarea gestiunii către lichidator 21.05.2010; termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă 9.07.2010; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 26.07.2010; termenul limită pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar la 27.08.2010; termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 07.09.2010 şi definitivarea tabelului creantelor la 10.09.2010. Şedinţa Adunarii Creditorilor va avea loc în data de 03.09.2010, ora 12 la sediul lichidatorului judiciar: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 10, jud. Iaşi.
Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata